Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostavljen je dopis od strane Agencije za kopneni prevoz Gruzije koji se odnosi na zabranu kretanja za vozila kategorije M3, N2 i N3. Radi se o novom propisu koji će stupiti na snagu 20. marta 2024. godine. U cilju nastavka napora na suzbijanju saobraćajnih zagušenja i poboljšanju ekološke situacije u Tbilisiju, odlučeno je da saobraćanje vozila kategorije M3, N2 i N3 na javnim putevima u gradu bude ograničeno. Ograničenja će se primjenjivati svaki dan tokom vršnih sati, i to od 08:00 h do 11:00 h i od 17:00 h do 20:00 h. Ograničenja se ne primjenjuju: a) u mjesecu avgustu tokom jedne kalendarske godine, b) praznicima utvrđenim zakonodavstvom Gruzije, c) subotom i nedjeljom. Ovo pravilo se ne primjenjuje ni na zaobilaznicu oko grada Tbilisija. U dopisu nadležnog organa Gruzije se posebnmo naglašava da o zabranama budu upoznati međunarodni prevoznici koji obavljaju prevoz putnika na teritoriji grada Tbilisija. Kako bi se osiguralo da prevoznici mogu obavljati svoje aktivnosti u okviru utvrđenih perioda ograničenja, smanjila moguća kašnjenja na najmanju moguću mjeru i izbjegle kazne, gradska uprava je predvidjela izuzetke za prevoznike koji obavljaju linijski (prema unaprijed odobrenom rasporedu) prevoz putnika u gradu. Kako bi dobili dozvolu za prevoz putnika tokom perioda ograničenja, potrebno je da prevoznici osiguraju prenos podataka o njihovim vozilima (autobusima) kojima obavljaju ili namjeravaju obavljati prevoz putnika na teritoriji grada Tbilisija. Kada se radi o stranim prevoznicma isti su u obavezi da podatke o registracijskim oznakama vozila dostave njihovim kooperantima odnosno autobuskim stanicama u Tbilisiju. Nakon toga će autobuska stanica proslijediti podatke o autobusu relevantnim službama u gradskoj upravi Tbilisija, te se na njih neće primjenjivati ograničenja. Inače, ova mjera je dio šire inicijative za optimizaciju gradskog prevoza, osiguravanje nesmetanog i efikasnog drumskog prevoza i doprinos naporima na očuvanju životne sredine.
U skladu sa obavještenjem o raspodjeli godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Češku za 2024. godinu, Ministarstvo komunikacija i prometa izvršilo je raspodjelu istih prema listi koju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=deb7943c-f2b7-4e27-8a81-8a6dff43a491&lang=bs
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike tereta da je na službenoj internet stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine objavljeno obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Kraljevinu Belgiju, Republiku Francusku, Kraljevinu Nizozemsku, Češku Republiku i Saveznu Republiku Njemačku za 2024.godinu.
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike tereta da su na službenoj internet stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine objavljena rješenja o raspodjeli CEMT dozvola za 2024.godinu.
Poštovani, instrukciju za uplatu administrativne takse za dodjelu CEMT dozvole možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na "Legislativa i obrasci", dio "Obrasci" pod nazivom "Instrukcija za uplatu administrativne takse za dodjelu CEMT dozvole".
Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike tereta da je na službenoj internet stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, link http://www.mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment/61cfe62f-c5d3-4d4b-9695-62ee370c9ff2?lang=bs objavljena Odluka o utvrđivanju godišnjeg kontigenta CEMT dozvola za 2024.godinu.
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava zainteresirane prijevoznike tereta da je na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prijevoznika koji su učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2024. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola po vrsti. Zainteresirani prijevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kada su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prijevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila transport@mkt.gov.ba, odnosno na sljedeće brojeve telefona: 033 704-565 i 033 704-564.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je u komunikaciji sa nadležnim organom Republike Poljske informisano u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o upućivanju vozača. Naime, od strane nadležnog organa Republike Poljske smo obavješteni da prevoznik koji je registrovan u trećoj zemlji, a koji upućuje vozača u Republiku Poljsku iz matične zemlje (zemlja registracije prevoznika) je potrebno da informaciju o upućivanju prijavi svaki put, a najkasnije na početku upućivanja, koristeći elektronski obrazac koji se može naći na internet stranici https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1670 (internet stranica i dokument obavijesti o upućivanju su na engleskom i poljskom jeziku). Potrebno je naglasiti da se obavijest o upućivanju može dostaviti i putem opunomoćenika (u tom slučaju treba priložiti kopiju punomoći). Bez obzira na naprijed navedeno, prevoznik koji je registrovan u trećoj zemlji, a koji upućuje vozača u Republiku Poljsku iz treće zemlje izdaje svaki put, prije započinjanja drumskog prevoza, potvrdu o upućivanju vozača na teritoriju Republike Poljske iz treće zemlje na obrascu koji je propisan podzakonskim propisom donesenim od strane ministra infrastrukture Republike Poljske, od 7. avgusta 2023. godine (Pravilnik o obrascu za potvrdu upućivanja vozača na teritoriju Republike Poljske iz treće zemlje). Ovaj obrazac se popunjava na kompjuteru ili pisaćoj mašini. Potvrdu potpisuje drumski prevoznik i vozač koji se upućuje na teritoriju republike Poljske iz treće zemlje. Drumski prevoznik iz treće zemlje koji upućuje vozača u Republiku Poljsku obavezan je osigurati da vozač prilikom upućivanja posjeduje sljedeće dokumente:  dokument kojim se potvrđuje upućivanje vozača u Republiku Poljsku iz treće zemlje,  dokaze kojima se potvrđuje obavljanje drumskog prevoza, posebno u obliku tovarnih listova, odgovarajuće dozvole potrebne za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza ili obrazca o vožnji na osnovu kojeg se obavlja prevoz.  tahografski zapis. Važno!!! Vozač mora imati naprijed navedene dokumente u vozilu i predočiti ih na zahtjev inspektora Inspektorata za drumski transport tokom kontrole na putu. Prema informacijama Glavnog inspektorata za rad Republike Poljske moguće je dostaviti obavijest o upućivanju vozača iz treće zemlje u Poljsku od strane prevoznika koji su registrovani u trećoj zemlji koristeći elektronski obrazac koji se nalazi na internet stranici, www.biznes.gov.pl. Takve obavijesti sistem prihvata, što ukazuje na ispravnost kvalifikovanog potpisa podnesenog od strane prevoznika. Ukoliko postoji problem sa konfiguracijom potpisa, potrebno je da se kontaktira Glavni inspektorat rada Republike Poljske.
U skladu sa članom 7. Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/21, u daljem tekstu: Pravilnik) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) ovim putem obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola za 2024. godinu sa potrebnom dokumentacijom podnose Ministarstvu u periodu od 1. do 15.9.2023. godine. Pravilnik i zahtjev za dodjelu CEMT dozvola može se preuzeti sa službene internet stranice Ministarstva (www.mkt.gov.ba) kao i portala za cestovni prijevoz (www.transportnedozvole.gov.ba). Također, podsjećamo prijevoznike koji dostave zahtjev za dodjelu CEMT dozvola za 2024. godinu, da u skladu sa članom 11. stav (1) i (2) Pravilnika, Ministarstvo na portalu za cestovni prijevoz (www.transportnedozvole.gov.ba), najkasnije do 01.11.2023. godine objavljuje listu prijevoznika koji učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola po vrsti. Na objavljenu listu prijevoznik u roku od osam dana od dana objave može izjaviti prigovor Ministarstvu. Prijevoznik kod kojeg je u rubrici "Posebna napomena" naznačeno dostavljanje dokumentacije koja nedostaje, dužan je istu dostaviti u roku od osam dana od dana objave predmetne liste, u suprotnom Ministarstvo će postupiti prema stanju u spisu predmeta.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je putem Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteno od strane nadležnog organa Republike Azerbejdžan da nadležni organi Republike Azerbejdžana prestaju sa izdavanjem dozvola za obavljanje prevoza roba na graničnim prelazima Republike Azerbejdžan. Dodatno, obavješteni smo da počev od 24.aprila 2023.godine strani prevoznici neće moći ući na teritoriju Republike Azerbejdžan ukoliko ne posjeduju odgovarajuću dozvolu za prevoz roba izdatu od strane nadležnog organa zemlje sa kojom je razmijenjena utvrđena kvota dozvola.
U skladu sa obavještenjem o raspodjeli godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Češku za 2023. godinu, Ministarstvo komunikacija i prometa izvršilo je raspodjelu istih prema listi koju možete preuzeti na sljedećem linku: http://mkt.gov.ba/Publication/Read/obavjestenje-o-raspodjeli-godinjih-dozvola-za-2023-godinu. Ukoliko Ministarstvo od nadležnih tijela drugih zemalja, zaprimi kontingente dozvola različite od protokola mješovitih komisija, zadržava pravo izmjene liste dodjeljenih dozvola. S obzirom da još nisu zaprimljene dozvole od svih zemalja, prijevoznici će biti kontaktirani u vezi načina preuzimanja dozvola, kao i uplate administrativne takse.
Obavještavaju se prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju međunarodni drumski prevoz robe da Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) pokreće postupak za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu. Ministarstvo, u skladu sa bilateralnim sporazumima, pokreće postupak za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola, kako slijedi: 1) 5 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije; 2) 20 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Republike Francuske; 3) 15 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske; 4) 50 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Češke Republike i 5) 100 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, minimum EKO-6 karakteristike. Raspodjela godišnjih bilateralnih dozvola obavlja se na osnovu kriterija iz člana 8. stav (1) Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", broj:46/21). Dozvole se dodjeljuju nakon što se provede postupak raspodjele te nakon što dozvole zaprimi nadležni organ druge države. Prevoznik koji je učestvovao u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2023. godinu dostavlja zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu, a bodovanje prevoznika obavlja se na osnovu dokumentacije dostavljene uz zahtjev za dodjelu CEMT dozvola. Prevoznik koji nije učestvovao u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2023. godinu, uz zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu, dužan je dostaviti dokumentaciju propisanu članom 7. stav (3) Pravilnika o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21). Zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu podnosi se najkasnije do 10. 01. 2023. godine, putem pošte, preporučeno, na adresu: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo „Za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu“ Zahtjev podliježe plaćanju administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21), Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovane prevoznike tereta da je na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prevoznika koji su učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2023. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola po vrsti. Zainteresovani prevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kada su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila transport@mkt.gov.ba, odnosno na sljedeće brojeve telefona: 033 704-565 i 033 704-564.
Poštovani, od strane nadležnog organa Litvanije dostavljena je informacija koja se odnosi na način ispunjavanja dozvola za obavljanje prevoza roba (bilateralno/tranzitni prevoz, prevoz za/iz treće zemlje) koje razmjenjujemo sa nadležnim organom Litvanije. Potrebno je da se bh. prevoznici upoznaju sa načinom ispunjavanja dozvola za obavljanje prevoza roba (bilateralno/tranzitni prevoz, prevoz za/iz treće zemlje). Dokument pod nazivom „Način ispunjavanja dozvola za obavljanje prevoza roba-Litvanija“ može se preuzeti sa službene internet stranice, www.transportnedozvole.gov.ba u dijelu koji se odnosi na „Legislativa i obrasci“ , „Međunarodni ugovori i protokoli“, dio koji se odnosi na Litvanija.
U skladu sa članom 7. Pravilnika o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21) Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine ovim putem obavještava prevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola za 2023. godinu sa pratećom dokumentacijom podnose Ministarstvu u periodu od 1. do 15.9.2022. godine. Pravilnik o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21) i zahtjev za dodjelu CEMT dozvola može se preuzeti sa službene stranice Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (mkt.gov.ba) kao i portala za drumski prevoz (transportnedozvole.gov.ba).
Na prijedlog bosanskohercegovačke strane, dana 4.i 5. jula 2022. godine, u Sarajevu je održan sastanak Mješovite komisije o drumskom prevozu između delegacija Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke. Kao rezultat razgovora dvije delegacije, na kraju sastanka je potpisan Protokol sa sastanka mješovite komisije za međunarodni drumski prevoz putnika i tereta između delegacija Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj trgovinskoj razmjeni između dvije države. U oblasti prevoza putnika bosanskohercegovačka strana je istakla problem nelegalnog prevoza putnika, te je istakla važnost rada kontrolnih organa. Njemačka strana je istakla da će o problemu nelegalnog prevoza putnika upoznati nadležne kontrolne organe. Također, bosanskohercegovačka strana je zamolila njemačku stranu za dodatne informacije u vezi novog informacionog sistema koji se odnosi na prevoz putnika. U vezi sa navedenim njemačka strana je istakla da će informacije o sistemu za utvrđivanje podataka o putnicima dostaviti naknadno imajući u vidu da je isti u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Savezne Republike Njemačke. Dvije strane su se dogovorile da imenuju kontakt osobe u pogledu razmjene informacija kada se radi o nelegalnom prevozu putnika, naknadno nakon održavanja sastanka. U oblasti prevoza tereta bosanskohercegovačka strana je predložila da se za 2023.godinu ukinu dozvole kategorije EURO-0 i EURO-IV. Dodatno, predloženo je da se poveća broj dozvola kategorije EURO-VI u u odnosu na broj dozvola kategorije EURO-V. Također, bosanskohercegovačka strana je predložila povećanje kontigenta godišnjih dozvola kategorije EURO-VI. Njemačka strana je potvrdila da je saglasna sa prijedlogom bosanskohercegovačke strane da se ukine razmjena dozvola kategorije EURO-0 i EURO-IV. Također, podržan je prijedlog da se poveća broj dozvola kategorije EURO-VI u odnosu na kategoriju EURO-V. Dvije strane su za tekuću 2022.godinu dogovorile da se bosanskohercegovačkoj strani dodijeli dodatnih 3000 dozvola za prevoz tereta, od čega je 1000 dozvola za vozila minimalnog eko standarda Euro 5, a 2000 dozvola za vozila minimalnog eko standarda Euro 6. Kao rezultat pregovora dvije strane su dogovorile slijedeći kontigent dozvola za 2023.godinu:  6000 dozvola za vozila minimalnog eko standarda Euro 5,  9000 dozvola za vozila minimalnog eko standarda Euro 6,  100 godišnjih dozvola za vozila minimalnog eko standarda Euro 6. Dvije strane strane su se dogovorile da dozvole imaju, kao što je to i do sada bilo uobičajeno, rok važnosti do 31.01. svake naredne godine. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka mješovite komisije za međunarodni drumski prevoz putnika i tereta Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, objavljen na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
Obavještavaju se prevoznici iz Bosne i Hercegovine koji obavljaju međunarodni drumski prevoz robe da Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) pokreće postupak za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu. Raspodjela bilateralnih godišnjih dozvola Ministarstvo, u skladu sa bilateralnim sporazumima, pokreće postupak za raspodjelu godišnjih bilateralnih dozvola za 2022. godinu, i to: 1) 5 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Belgije; 2) 20 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Republike Francuske; 3) 15 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske; 4) 30 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Češke Republike i 5) 30 dozvola koje važe za bilateralni prevoz između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike NJemačke, minimum EKO-6 karakteristike. Raspodjela godišnjih bilateralnih dozvola obavlja se na osnovu kriterijuma za raspodjelu CEMT dozvola koji se ogledaju u kvalitetu voznog parka prema EKO karakteristikama, nosivosti vozila i broju zaposlenih vozača. Dozvole se dodjeljuju nakon što se provede postupak raspodjele te nakon što dozvole zaprimi nadležni organ druge države. Zahtjev i potrebna dokumentacija Prevoznik koji je učestvovao u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022. godinu dostavlja zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu, a bodovanje prevoznika obavlja se na osnovu dokumentacije dostavljene uz zahtjev za dodjelu CEMT dozvola. Prevoznik koji nije učestvovao u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022. godinu, uz zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu, dužan je dostaviti dokumentaciju propisanu članom 7. stav (3) Pravilnika o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21). DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA Zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu podnosi se do 31. 12. 2021. godine, putem pošte, preporučeno, na adresu: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo „Za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu“ Zahtjev podliježe plaćanju administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.
U skladu sa ugovorima o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, a u organizaciji Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore, u Podgorici su 9. i 10. novembra 2021. godine održani sastanci mješovitih komisija delegacija Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore. Prvog dana su održani bilateralni sastanci mješovitih komisija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dok je sutradan održan bilateralni sastanak mješovite komisije Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Na kraju drugog dana organizovan je multilateralni sastanak delegacija na kojem su razmatrane teme poput uticaja mjera donesenih zbog pojave koronavirusa na drumski prevoz putnika i tereta, obavljanja međugradskog i međunarodnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, funkcionisanja zelenih koridora, saradnje nadležnih organa za drumski saobraćaj i uvođenja mehanizama kojima će se postići ubrzan prevoz na graničnim prelazima između država. Sastanak je otvorio ministar kapitalnih investicija Crne Gore Mladen Bojanić. Nakon sastanka sačinjen je i potpisan zajednički Protokol kojim je ozvaničen postignuti dogovor delegacija da se: - u namjeri unapređenja poslovnih procesa koji se odvijaju u nadležnim ministarstvima, razmotre mogućnosti i preduzmu mjere u cilju potpune digitalizacije procesa izdavanja međunarodnih dozvola za prevoz putnika. Dogovoreno je da se formira zajednička radna grupa koja će imati zadatak da sačini prijedloge za sprovođenje digitalizacije ovog postupka i pratećih procedura, uvažavajući postojeće propise na snazi; - zbog zadržavanja autobusa i teretnih vozila, preduzmu sve mjere da se kontrolni pregledi na graničnim prelazima i carinskim terminalima obavljaju što je moguće efikasnije. Realizacija ove inicijative će takođe biti povjerena zajedničkoj radnoj grupi, uzimajući u obzir postojeće inicijative i cijeneći doprinos i podršku koju može pružiti Stalni sekretarijat Transportne zajednice, posebno kroz realizaciju aktivnosti iz regionalnog Akcionog plana za olakšavanje transporta; - unaprijedi način međusobnog obavještavanja o pojedinačnim mjerama koje se u državama preduzimaju u cilju sprečavanja širenja pandemije kako bi prevoznici dobili blagovremene i tačne informacije od nadležnih organa. Pored regionalnih aktivnosti koje se sprovode u okviru Transportne zajednice, ovaj sastanak je otvorio novi način saradnje zemalja u rješavanju praktičnih pitanja i izazova u cilju obezbjeđenja nesmetanog odvijanja međunarodnog drumskog transporta.
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava zainteresirane prijevoznike tereta da je na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prijevoznika koji su učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola po vrsti. Zainteresirani prijevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kada su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prijevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila transport@mkt.gov.ba, odnosno na sljedeće brojeve telefona: 033 704-565 i 033 704-564.
Obavještavamo da je Velika Britanija uvela privremeno produženje pravila o kabotaži koje nakon zakonodavnih izmjena stupa na snagu 28. oktobra 2021. godine. Privremena dodatna kabotažna prava koja se dozvoljavaju će vrijediti šest mjeseci do 30. aprila 2022. godine, i dopuštaju kabotažu: • unutar Velike Britanije • u periodu od 14 dana, pri čemu je prvi dan onaj dan kada natovareno vozilo uđe u Veliku Britaniju dok tokom trajanja tog perioda nema ograničenja u pogledu broja dozvoljenih kabotažnih vožnji • koju obavljaju prevoznici iz bilo koje zemlje bez obzira na to da li su iz EU, ili su obuhvaćeni aranžmanom ECMT ili bilateralnih dozvola. Detaljnije informacije možete pročitati preuzeti na na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Velika Britanija, pod nazivom "Privremeno produženje kabotaže u Velikoj Britaniji".
Poštovani, Pismo namjere između nadležnih organa Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Austrije sa druge strane o prekograničnom prevozu putnika koje se odnosi na rješavanje problema nezakonitog prevoza i neprijavljenog rada, posebno putničkim vozilima konstruisanim za prevoz najviše 9 osoba uključujući vozača možete preuzeti na na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Austrija, pod nazivom "Pismo namjere-prekogranični prevoz putnika".
Poštovani, od strane Ministarstva infrastrukture i održive mobilnosti Republike Italije dostavljena je informacija o načinu popunjavanja italijanskih dozvola za međunarodni prevoz roba. Informaciju o načinu popunjavanja italijanskih dozvola za međunarodni prevoz roba možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Italija, pod nazivom "Popunjavanje dozvola za prevoz roba".
Vezano za borbu protiv COVID-19 pandemije, postoje određene obaveze za autobuske kompanije koje djeluju na međunarodnom nivou i koje prevoze putnike u Švajcarsku Konfederaciju. Konkretno, to uključuje sledeće: 1. od 20. septembra 2021. godine, od 00:00 časova, svi putnici koji putuju u Švajcarsku Konfederaciju u komercijalnim međunarodnim autobuskim linijama, obavezni su popuniti Swiss PLF (https://swissplf.admin.ch/home) prije ulaska u zemlju. Ukoliko putnici nisu imali mogućnost da popune formular online, moraju to učiniti ručno/na papiru. Popunjene kontakt kartice trebaju biti prikupljene od strane autobuske kompanije i poslate na CH.focalpoint@bag.admin.ch. Formulari lokacije putnike mogu se naći na: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/downloads.html#957576443. Svaka autobuska kompanija koja prevozi putnike na teritoriju Švajcarske Konfederacije je obavezna da potvrdi da su putnici ispunili ili Swiss PLF ili gorenavedenu kontakt karticu. 2. Autobuske kompanije koje djeluju na međunarodnom nivou i koje prevoze putnike u Švajcarsku Konfederaciju moraju obavijestiti putnike da moraju biti testirani na Sars-CoV-2 prije polaska i da će u autobus biti dozvoljen ulazak samo ukoliko pokažu negativan rezultat testa. To se ne odnosi na vakcinisane ili na lica koja su preležala bolest. Više izuzetaka od uslova možete promaći na www.bag.admin.ch/en-try. Ukoliko autobuska kompanija prolazi kroz teritoriju Švajcarske Konfederacije bez zaustavljanja, bez mogućnosti za putnike da se iskrcaju, lica koja putuju nisu dužna zabilježiti kontakt detalje niti predočiti negativan rezultat testa. U skladu sa ovom odredbom, Federalna kancelarija za javno zdravlje može nametnuti obavezu kompanijama koje prevoze putnike na teritoriju Švajcarske Konfederacije željeznicom, autobusom, brodom ili vazduhom te aerodromskim operaterima da podijele kontakt kartice i osiguraju prikupljanje gore navedenih informacija od putnika koji ulaze na teritoriju Švajcarske Konfederacije. Neizvršavanje ove obaveze se može kazniti kaznom u iznosu do CHF 10,000 (Art.83. para. 1 let. I Epidemic Act).
Poštovani, Obavještavamo vas da smo od strane Regionalnog konzularnog centra (RKC) u Beču, posredstvom Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini informisani da je RKC izvršio manju izmjenu procedura za podnošenje zahtjeva za vizu. Naime, uz postojeće uslove, podnosioci zahtjeva za C-vizu (vozači koji učestvuju u međunarodnom prevozu), moraju predočiti dokaz o zdravstvenom i osiguranju od nesreće sa minimalnim pokrićem od 30.000 Eura. Osiguranje mora pokrivati i repatrijaciju u slučaju bolesti. Izmjenjene informaciju u vezi podnošenja zahtjeva za vizu C možete pronaći u informativnom letku koji možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Švajcarska Konfederacija, pod nazivom "Podnošenje zahtjeva za C-vizu-Izmjena procedura-informacija".
Poštovani prevoznici, U skladu sa članom 7. Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/21), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ovim putem obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola za 2022. godinu sa pratećom dokumentacijom podnose Ministarstvu u periodu od 1. do 15.9.2021. godine. Pravilnik o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/21) i zahtjev za dodjelu CEMT dozvola može se preuzeti sa portala www.transportnedozvole.gov.ba, i to: Pravilnik o CEMT dozvolama u dijelu koji se odnosi na "Legislativa i obrasci", dio "Legislativa", a zahtjev za dodjelu CEMT dozvola u dijelu koji se odnosi na "Legislativa i obrasci", dio "Obrasci".
Poštovani, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH je putem Ministarstva inostranih poslova BiH odnosno Ambasade BiH u Varšavi obavješteno da je Ministarstvo finansija Republike Poljske dostavilo informaciju da je od 24.06.2021.godine u Poljskoj uspostavljen novi sistem naplate putarine "e-toll". Sve potrebne informacije u vezi korišćenja e-toll sistema mogu se naći na internet stranici : www.etoll.gov.pl koja je dostupna na jezicima devet zemalja (BY, CZ, DE, EN, LT, PL, RU, SK, UA). Telefonski centar za korisnike pruža 24-satne informacije na četiri jezika : poljskom, engleskom, njemačkom i ruskom. Korisnici mogu koristiti pomoć konsultanata na sljedećim telefonskim brojevima: 800 101 101-besplatan broj za registrovane korisnike u Poljskoj, 0048 22 521 10 10- broj za korisnike putem mobilnih telefona, kao i za korisnike iz inostranstva, a naknada za poziv je u skladu sa cijenama operatera. Na raspolaganju korisnicima je i e-mail adresa: kontakt@etoll.gov.pl
Stranim državljanima koji obavljaju komercijalni prevoz roba i putnika uz naknadu, ili koji su krenuli na ili se vraćaju sa takvog angažmana, dozvoljen je ulazak u Norvešku, cf. Propis od 29. juna 2020. godine, br. 1423 koji se odnosi na ograničenja ulaska za strane državljane iz razloga brige za javno zdravlje. Sva lica koje putuju u Norvešku moraju provesti u karantinu deset dana. Lica koja nemaju prebivalište ili odgovarajući karantinski smještaj u Norveškoj moraju ostati u hotelu određenom za karantin. Međutim, profesionalni vozači koji vozilom prelaze granicu izuzeti su tokom radnog vremena od obaveze karantina po ulasku u Norvešku. Karantin tokom slobodnog vremena mogu provoditi u vozilu ukoliko u istom postoji zaseban prostor, cf. Propis od 27. marta 2020. godine, br. 470 o mjerama kontrole zaraze u vezi sa izbijanjem korona virusa (Propisi u vezi sa COVID-19). Sva lica koja u Norvešku dolaze iz crvenih zemalja, kao što je trenutno Bosna i Hercegovina, moraju se prije prelaska granice prethodno prijaviti. Putnici svoja putovanja mogu prijaviti jedino u roku od 72 h prije vremena njihovog dolaska. Putnici se moraju prijaviti elektronskim putem na sljedećoj adresi: https://reg.entrynorway.no/. Kada lice obavi prijavu dobiće potvrdu koju mora predočiti policiji tokom kontrole na granici.
Poštovani, obavještavamo vas da smo od strane nadležnog organa Republike Italije informisani o potrebi pridržavanja odredbi propisanih od strane Firence (već navedene u ministarskoj noti 2738 od 7. februara 2019. godine), koje se odnose na mjesta zaustavljanja koja se mogu koristiti-za linijski prevoz-na teritoriji Firence. Konkretno, postoje 2 (dva) mjesta zaustavljanja koja se mogu koristiti isključivo u noćnom terminu i to: a. Piazzale Montelugno , isključivo u noćnom terminu od 22.00 do 06.00 časova b. Via Santa Caterina da Siena, isključivo unutar FS autobuske stanice BUSITALIA i jedino u noćnom terminu od 21.00 do 7.00 časova.
U skladu sa pravnim okvirom kojim je uređena oblast međunarodnog i međuentitetskog prevoza putnika, kao i dalje zadržavanje uspostavljenih mjera većine zemalja u cilju smanjenja širenja pandemije COVID-19, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) obavještava prevoznike koji obavljaju međunarodni i međuentitetski linijski prevoz putnika o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prevoza Pored navedenog, prevoznici koji neće biti u mogućnosti u punom kapacitetu održavati registrovane linije (međunarodne i međuentitetske), mogu Ministarstvu podnijeti zahtjev za privremenu obustavu prevoza za određene polaske ili linije u cjelini. Zahtjev se može podnijeti od dana objave ovog obavještenja na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, a obustava može trajati do 31. 12. 2021. godine. Ministarstvo će o zahtjevu odlučivati rješenjem i o istom upoznati nadležne kontrolne organe.
Poštovani prevoznici, obavještavamo vas da smo od strane nadležnog organa Bugarske infomisani da se usluga prevoza trajektom na relaciji Silistra (Bugarska)-Calarasi (Rumunija) ponovo uspostavlja od 15. marta 2021. godine. Prva vožnja trajektom koju obavlja rumunski prevoznik kreće 15. marta 2021. godine u 8 časova sa obale na rumunskoj strani. Od tog trenutka se nastavlja sa aktivnostima granične kontrole nadležnih organa koji vrše obaveznu kontrolu na sekundarnom graničnom prelazu Silistra-Ferry. Također, odlukom opštinskog vijeća Silistre, kretanje teretnih motornih vozila čija težina prelazi 3,5 tona biće privremeno obustavljeno na ulicama ovog regionalnog grada. Takvim vozilima neće biti dozvoljen prelazak granice na graničnom prelazu Silistra-Ostrov. Ista će moći preći preko graničnog prelaza Silistra-Ferry ili na drugim graničnim prelazima između Bugarske i Rumunije. Putnička vozila i kombi vozila mogu prelaziti preko graničnog prelaza Silistra-Ostrov.
Poštovani prevoznici, informacije o novim pravilima koja se primjenjuju na obavljanje kabotaže tereta, kabotaže autobusima i dijela prevoza drumom u sklopu kombinovanog prevoza u Danskoj možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Kraljevina Danska, pod nazivom "Nova pravila koja se primjenjuju na obavljanje kabotaže tereta, kabotaže autobusima i dijela prevoza drumom u sklopu kombinovanog prevoza u Danskoj".
Poštovani, od strane nadležnog organa Švajcarske Konfederacije dostavljena nam je informacija o novim mjerama borbe protiv koronavirusa (COVID-19) u oblasti međunarodnog prevoza putnika. Predmetne mjere su na snazi od 08.02.2021.godine, a radi se o sljedećem: 1. Da bi osobe iz države ili sa teritorije na kojoj postoji povećan rizik od zaraze virusom Sars-CoV-2 (država ili regija sa povećanim rizikom od zaraze) ušle u Švajcarsku moraju prijaviti svoje kontakt informacije na jedan od sljedećih načina: a) elektronskim putem preko online sistema za evidenciju (https://swissplf.admin.ch/home); ili b) na papirnoj kontakt kartici koju će obezbijediti Federalna kancelarija za javno zdravlje (FOPH). 2. Dokazati da su se testirale na Sars-CoV-2 virus putem molekularne biološke analize u posljednja 72 sata, kao i da su rezultati tog testa bili negativni. Ovo se primjenjuje na osobe starosne dobi od 12 godina ili starije. Osobe koje u Švajcarsku ulaze iz zemalja ili regija gdje nema povećanog rizika od zaraze moraju jedino prijaviti svoje kontakt informacije elektronskim putem ili u papirnoj formi ukoliko u zemlju ulaze vozom, autobusom, brodom ili avionom. Osobe koje se bave prekograničnim prevozom tereta ili putnika u sklopu svojih profesionalnih aktivnosti i u Švajcarsku ulaze isključivo zbog tranzita, sa namjerom i mogućnošću da putovanje odmah nastave u drugu zemlju, ili koje u Švajcarskoj ostaju najviše 24 sata, izuzimaju se od obaveze da daju kontakt informacije ili negativan test. Spisak zemalja ili oblasti gdje postoji povećan rizik od zaraze Sars-Cov-2 virusom redovno se ažurira i može se pogledati ovdje. www.bag.admin.ch/entry 3. Svako autobusko preduzeće koje se bavi prevozom putnika u Švajcarsku mora osigurati da su putnici obaviješteni o ovim mjerama. Napominjemo da u skladu sa članom 43. Federalnog zakona o kontroli zaraznih bolesti od 28. septembra 2012. godine (Zakon o epidemiji, SR 818.101) autobuska preduzeća podliježu obavezi saradnje. Ova obaveza o saradnji je utvrđena u članu 59, stav 2, Uredbe o epidemiji (SR 818-101.1). Na osnovu ove odredbe, Federalna kancelarija za javno zdravlje (FOPH), može obavezati preduzeća koja se bave prekograničnim željezničkim, autobuskim, brodskim ili avionskim prevozom putnika kao i aerodromske operatere da distribuiraju kontakt kartice kao i da osiguraju da se iznad pomenute informacije pruže osobama koje ulaze u Švajcarsku. Nepoštovanje ove obaveze o saradnji podliježe novčanoj kazni u iznosu do CHF 10.000 (član 83, stav 1, Zakona o epidemiji).
Poštovani, posredstvom Ambasade Bosne i Hercegovine u Mađarskoj dostavljena nam je informacija o uvođenju elektronskog sistema od strane nadležnog organa Mađarske (BiReg), kako bi se osiguralo praćenje i kontrola legalne upotrebe bilateralnih i multilateralnih dozvola potrebnih za obavljanje međunarodnom drumskog prevoza tereta i čija je upotreba obavezna. Obavezna primjena BiReg sistema uključuje: •međunarodni drumski prevoz za vlastite potrebe koji se obavlja vozilima čija najveća dozvoljena težina prelazi 3,5 tone i za koji je potrebna bilateralna ili ECMT dozvola, i •prevoz uz naknadu koji se obavlja vozilima čija najveća dozvoljena težina prelazi 3,5 tona i za koji je potrebna bilateralna ili ECMT dozvola, i •kabotažu za koju je potrebna bilateralna dozvola i posjedovanje licence Zajednice u Mađarskoj, uključujući i vožnje koje se obavljaju praznim vozilom a u vezi su sa pomenutim prevozom. Informacije o korišćenju sistema BiReg: Registracija kompanije: Potrebno je registrovati kompaniju u BiReg sistemu kako bi se ista mogla prijaviti u sistem (registracija kompanije). Registracije kompanije uključuje naziv kompanije, registrovano mjesto poslovnog nastana i kontakt informacije, broj licence Zajednice ili licence kojim se dozvoljava međunarodni prevoz tereta i identifikator kompanije. Registracija kompanije je apsolutno nužna za potpunu registraciju u BiReg sistem. Administratori mogu prethodno unijeti osnovne podatke o kamionima i prikolicama koji se koriste za prevoz tereta. Registracija prevoza: Administrator kompanije će svaki put registrovati prevoz (registracija tereta) •u slučaju prevoza u ili kroz Mađarsku prije ulaska na teritoriju Mađarske, ili •u slučaju prevoza koji započinje iz Mađarske, prije početka utovara na teritoriji Mađarske. Tokom registracije tereta, pružaju se podaci o prevozu (mjesto utovara i istovara, registarski broj vozila i njegova ekološka kategorija) i na osnovu tih informacija BiReg sistem utvrđuje da li je za prevoz potrebna dozvola u Mađarskoj. Prevoz će podlijegati dozvoli u BiReg sistemu kada je potrebna bilateralna dozvola (dozvola izdata na osnovu bilateralnog sporazuma), ECMT dozvola ili dozvola za kabotažu (uključujući i operacije kabotaže na osnovu licence Zajednice), i u tom slučaju potrebno je navesti tip i serijski broj dozvole koja će se koristiti, a fotografiju dozvole treba postaviti u BiReg sistem. Kada je registracija tereta uspješno sačuvana, sistem generiše BiReg ID koji se dostavlja na kontakt imejl adresu. Potrebno je registrovati sljedeće aktivnosti: Potrebno je postaviti (uplodovati) aktivnosti za svaku registraciju tereta ukoliko takav prevoz podliježe dozvoli. Postavljanje aktivnosti je obavezno i u slučaju operacija kabotaže kada je potrebno postavljanje aktivnosti u vezi sa prevozom u Mađarsku prije kabotaže i međunarodnim prevozom tereta kada se napušta Mađarska. Tipovi aktivnosti su kako slijedi: •ulazak na teritoriju Mađarske, •istovar na teritoriji Mađarske, •utovar na teritoriji Mađarske, •napuštanje teritorije Mađarske. Unosi se registarski broj vozila, zatim se odabere odgovarajuća registracija prevoza tereta a nakon toga se daju lokacija i kilometraža u vezi sa potrebnim informacijama navedenim iznad. Postavljanje ovih aktivnosti je isto kao i već postojeća obaveza za ispunjavanje dozvole ili ispunjavanje ECMT dnevnika vožnje. Trenutno se u dozvoli mora fiksno naznačiti za mjesta utovara i istovara u Mađarskoj da je istovar ili utovar obavljen. BiReg je dostupan na internet adresi: https://bireg.gov.hu/bireg Da bi se sistem mogao koristiti potreban je računar ili mobilni uređaj (pametni telefon, tablet) povezan na internet. Podržani pretraživači su: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari.
Uzimajući u obzir dalje zadržavanje prethodno uspostavljenih mjera većine zemalja članica EU, kao i zemalja zapadnog Balkana, u cilju smanjenja širenja pandemije COVID-19, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) obavještava prevoznike koji obavljaju međunarodni i međuentitetski linijski prevoz putnika o mogućnosti podnošenja zahtjeva za privremenu obustavu prevoza. Članom 16. i 23. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu („Službeni glasnik BiH“, broj 01/02 i 14/03, dalje u tekstu: Zakon), propisano je da se za vrijeme važenja dozvole iz člana 10. Zakona, kao i za vrijeme važenja odobrenog reda vožnje međuentitetske linije, prevoz putnika može privremeno obustaviti kad nastanu i dok traju okolnosti koje prevoznik nije mogao predvidjeti, a čije posljedice nije mogao otkloniti. Stoga prevoznici koji neće biti u mogućnosti u punom kapacitetu održavati registrovane linije (međunarodne i međuentitetske) mogu Ministarstvu podnijeti zahtjev za privremenu obustavu prevoza za određene polaske ili linije u cjelini. Zahtjev se može podnijeti od dana objave ovog obavještenja na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, a obustava može trajati do 30. 4. 2021. godine. Ministarstvo će o zahtjevu odlučivati rješenjem i o istom upoznati nadležne kontrolne organe.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava prevoznike kojima su dodijeljene CEMT dozvole za 2021. godinu, da iste mogu preuzeti u holu Zgrade prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Grčke, na adresi Trg BiH broj 3, Sarajevo. U skladu sa navedenim, prevoznici će dobiti instrukcije o danu i vremenu preuzimanja predmetnih dozvola, telefonskim i elektronskim putem, radi efikasnog postupanja i smanjenja vremena čekanja, te optimizacije procesa preuzimanja dodijeljenih dozvola. Za preuzimanje CEMT dozvola, prevoznik je dužan imati pečat te punomoć ukoliko preuzimanje vrši druga osoba, kao i administrativnu taksu za dodijeljenu CEMT dozvolu, prema instrukciji datoj u nastavku ove obavijesti. Podaci za uplatu administrativne takse za dodjelu CEMT dozvole u iznosu od 500,00 KM po dodjeljenoj CEMT dozvoli: Svrha uplate: Administrativna taksa za dodjelu CEMT dozvole Primatelj: JRT – Trezor Bosne i Hercegovine Račun primatelja: 3380002210018390 – UNICREDIT BANK D. D. MOSTAR ili 5517902220404858 – UNICREDIT BANK A. D. BANJA LUKA ili 1610000010751394 – RAIFFEISEN BANK BH D.D. SARAJEVO ili 1549212013183391– INTESA SANNPAOLO BANKA D.D. SARAJEVO. Broj poreskog obveznika: Identifikacioni broj pravnog lica Vrsta uplate: „0“ Vrsta prihoda: 722113 Poreski period: Treba odgovarati datumu uplate Opšina: Šifra opšine prebivališta – sjedišta uplatitelja Budžetska organizacija: 0902999 Poziv na broj: Popuniti brojevima „0“
Od 11. novembra 2020. godine sve osobe koje putuju u Grčku iz stranih zemalja moraće da imaju negativan rezultat molekularnog testa (PCR) na COVID-19, ne stariji od 72 sata do trenutka njihovog ulaska u Grčku. Ovo obuhvata dolaske kako kopnenim tako i vazdušnim putem u Grčku. Pored toga, osobe koje putuju u Grčku treba da znaju da se od 6. novembra 2020. godine Grčka nalazi u “lockdownu”. Više informacija o dopuštenim načinima i sredstvima prevoza kao i dozvolama za kretanje unutar Grčke je dostupno na forma.gov.gr. Prethodno navedeno se primjenjuje i na državljane Grčke, trajne rezidente Grčke i osobe koje putuju zbog osnovnih profesionalnih razloga. Putnici treba da budu testirani putem RT-PCR testa uzimanjem nazofaringealnog ili orofaringealnog brisa. Granični organi će dozvoliti ulazak u zemlju jedino putnicima koji budu imali potvrdu o negativnom rezultatu RT-PCR testa. Potvrda treba da bude na engleskom jeziku i u istoj treba da bude navedeno ime putnika i broj njegove lične karte ili pasoša. Laboratorije koji vrše RT-PCR testiranje treba da budu: a. Nacionalne referentne laboratorije b. Nacionalne laboratorije za javno zdravstvo ili c. Privatne laboratorije koje su akreditovane od strane nacionalnih tijela za akreditaciju (ne nužno za COVID 19). Potvrde koje ne budu zadovoljavale pomenute kriterijume neće biti prihvaćene. Krivotvorenje potvrda je kažnjivo prema zakonu Grčke. Djeca ispod 10 godina starosti ne podliježu obavezi PCR testiranja. Svi putnici će i dalje morati ispuniti i podnijeti svoje PLF obrasce i mogu podlijegati nasumičnom testiranju po dolasku na grčku granicu. Od 18.12 moraju biti u karantinu u trajanju od 3 dana uz negativan test. Situacija na granicama • Granični prelaz Krystallopigi sa Albanijom je zatvoren (nije dozvoljen ulaz) • Svi sjeverni granični prelazi (Kakkavia, Euzonoi, Promahonas, Kipoi) su otvoreni od 7 sati ujutro do 11 sati naveče dok su za kamione otvoreni 24 časa na dan. • Najveći dozvoljeni broj putnika koji ulaze u Grčku sa prelaza Kakkavia je: 750 • Za granične prelaze Nymfaia, Ormenio i Exohi dozvoljen je jedino saobraćaj za kamione pri čemu u kamionu može biti samo vozač.
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine smo obavješteni da je Vlada Mongolije uslijed širenja pandemije COVID-19 donijela odluku da privremeno, do 18.01.2021.godine zabrani ulaz putnika i transport robe kroz "Altanbulag", kontrolnu tačku na mongolsko-ruskoj granici. Predmetna zabrana se također odnosi i na međunarodni transport roba, koji se na osnovu TIR Konvencije iz 1975.godine, obavlja u tranzitu kroz Rusku Federaciju prema Mongoliji.
Poštovani prevoznici, najnoviju Odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prelaza Republike Hrvatske možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Hrvatska, pod nazivom "Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prelaza Republike Hrvatske".
Poštovani prevoznici, informacije u vezi COVID-19 u Republici Austriji možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Austrija, pod nazivom "Informacije u vezi COVID-19".
Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), donio je naredbu broj: 01-33-6301/20 od 9. 11. 2020. godine (dalje u tekstu: Naredba), kojom se pored ostalog ograničava kretanje na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 23:00 do 5:00 sati. Iz ograničenja kretanja, pored ostalih kategorija, izuzimaju se uposlenici kod kojih se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom prometu. Prethodno navedena kategorija uposlenika, mora imati odobrenje poslodavca za kretanje u periodu od 23:00 do 5:00 sati ujutro, radi praćenja rada u uslovima zabrane kretanja. Naredba se primjenjuje od 11. 11. 2020. godine. S tim u vezi, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pripremilo je obrazac potvrde o angažovanju vozača, koji možete preuzeti u dijelu Legislativa i obrasci dio "Obrasci".
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, br. 52/17 i 80/18), Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovane prevoznike tereta da je na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prevoznika koji su dostavili zahtjeve za raspodjelu CEMT dozvola za 2021. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola, po vrsti. Zainteresovani prevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kada su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila transport@mkt.gov.ba, odnosno na sljedeće brojeve telefona: 033 704-565 i 033 707-613. Ministarstvo će do okončanja postupka, odnosno do donošenja rješenja o raspodjeli CEMT dozvola, odbaciti zahtjeve za koje se u postupku utvrdi da, po izvršenim provjerama ispunjenosti uslova po službenoj dužnosti, ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom, zahtjeve prijevoznika za koje je u prethodnom jednogodišnjem periodu dokazano korištenje falsificiranih CEMT dozvola i/ili dnevnika vožnje, kao i prevoznika za koje se dokaže da su dostavili netačne podatke. U postupku za raspodjelu CEMT dozvola za 2021. godinu, Ministarstvo je zaprimilo 504 blagovremena zahtjeva prevoznika.
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Madridu da nadležni organi Kraljevine Španije nisu uveli bh. prevoznicima restriktivne mjere u pogledu obavljanja prevoza roba i putnika, bez obzira da li se radi o tranzitu kroz teritoriju Španije ili je Španija krajnje odredište. Također, Bosna i Hercegovina nije obuhvaćena niti jednom mjerom kojom bi se bh. prevoznicima promijenio način ulaska na teritoriju Kraljevine Španije.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br. 52/17 i 80/18, dalje u tekstu: Pravilnik), Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine ovim putem obavještava prevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola podnose Ministarstvu u periodu od 1. do 15.9.2020. godine. Pravilnik se može preuzeti sa portala za drumski prevoz (transportnedozvole.gov.ba) u rubrici „Legislativa“, a obrazac zahtjeva u rubrici „Obrasci“. Prevoznici koji posjeduju licencu izdatu od Ministarstva komunikacija i transporta BiH mogu podatke provjeriti putem portala za drumski prevoz (transportnedozvole.gov.ba), u rubrici „Registar drumskih prevoznika
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj da se počev od 18.06.2020.godine saobraćaj između Bosne i Hercegovine i Danske obavlja normalno odnosno da je status bh. prevoznika koji se bave prevozom putnika izjednačen sa drugim prevoznicima koji se bave prevozom putnika u Kraljevini Danskoj. Izuzetak je bio period od marta do juna 2020.godine, kada je krizni štab Kraljevine Danske obustavio prevoz putnika zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa.
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici da su od strane Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Slovačke informisani da ne postoje bilo kakva ograničenja za prevoznike iz Bosne i Hercegovine, kako za prevoznike koji se bave prevozom roba, tako i za prevoznike koji se bave prevozom putnika, a u pogledu primjene preventivnih mjera u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Češkoj Republici o sljedećem: ne postoji ograničenje u transportu robe bilo koje vrste; ne postoji ograničenje za prelazak/ulazak/napuštanje teritorije Češke Republike za putnička vozila; Češka Republika je dio Šengena i ne primjenjuje graničnu kontrolu (trenutno). Jednom kada vozilo uđe u tzv. prostor Šengena može se slobodno kretati i kroz teritoriju Češke Republike. Trenutno ne postoji ograničenje kretanja između zemalja unutar šengenskog prostora; Češka Republika primjenjuje selektivna ograničenja na dijelovima svoje teritorije u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom te je trenutno na snazi obavezno nošenje maske za lica u vozilima za transport putnika u Moravsko-Šlezijskoj oblasti, što uključuje i eventualne autobuse iz Bosne i Hercegovine.
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Sloveniji dostavljena nam je informacija Nacionalnog instituta za javno zdravstvo Republike Slovenije koja se odnosi na obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika kroz teritoriju Republike Slovenije. Stim u vezi obavještavamo vas da su na snazi sljedeće preporuke prilikom obavljanja međunarodnog drumskog prevoza putnika: 1) Zaštita između vozača i putnika. U slučaju ne postojanja fizičke barijere između vozača i putnika, potrebno je osigurati minimalnu udaljenost od 1,5 metara između vozača i putnika na način da su sjedišta ili prostor iza vozača na odgovarajući način označeni zabranom sjedenja ili zadržavanja, a vozaču je potrebna dodatna zaštitna oprema. Potrebnu zaštitnu opremu i njenu kompatibilnost sa radnim postupcima vozača (a posebno direktan kontakt sa putnikom prilikom kupovine karte i sl.), treba procijeniti ovlašćeni doktor specijalizovan za medicinu rada, saobraćaj i sport ili prošireni stručni kolegij medicine rada, saobraćaja i sporta. 2) Vožnja sa maskom. Vozač treba ispravno nositi masku u svakom trenutku, mijenjajući je po potrebi ili svaka 2-3 sata. Maska se ne smije dirati tokom nošenja. Uputstva za pravilno postavljanje i skidanje maske nalaze se na sljedećem linku: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf Prema Odluci o primjeni mjera utvrđenih Zakonom o zaraznim bolestima (ZNB) od 29.jula 2020.godine, nošenje maske je obavezno u javnom prevozu. 3) Higijena ruku i putnika. Uz ulazna i izlazna vrata autobusa potrebno je ugraditi sredstva za dezinfekciju ruku. Putnici trebaju dezinfikovati ruke prije ulaska u autobus, a preporuka je da isto uradi i prilikom izlaska. 4) Obavezna upotreba maske za putnike. Putnici tokom cijelog putovanja trebaju nositi masku koja prekriva nos i usta. Osoba ne smije dodirivati masku jer to može kontaminirati ruke i omogućiti prenos infekcije na druge predmete i osobe. U skladu sa Odlukom o primjeni mjera utvrđenih Zakonom o zaraznim bolestima (ZNB) od 29.jula 2020.godine, nošenje maske je obavezno u javnom prevozu. 5) Udaljenost između putnika. Putnici trebaju održavati dovoljan razmak između sebe dok čekaju na ulazak u vozilo i kod izlaska iz vozila. Minimalna udaljenost između putnika u toku vožnje, a prema podacima iz stručne literature o prosječnom rasponu virusa koji se širi kašljanjem, kihanjem, glasnim razgovorom i sl. jeste između 1,5 i 2 metra. Detaljnije informacije o preporukama za autobuski i putnički prevoz u Republici Sloveniji nalaze se na sljedećem linku: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/obcasni_prevozi_23062020_za_splet_0.pdf
Poštovani, posredstvom Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo od strane Ambasade Bosne i Hercegovine u Bugarskoj da je državljanima Bosne i Hercegovine dozvoljen tranzit kroz teritoriju Republike Bugarske do 31. avgusta 2020.godine, uz garanciju da će putnik hitno napustiti teritoriju Republike Bugarske. Prethodno, do 31. jula 2020.godine je bio dozvoljen ulazak na teritoriju Republike Bugarske isključivo uz posjedovanje dokumenta o negativnim rezultatima PCR COVID testa, ne starijim od 72 časa. Tranzit preko teritorije Republike Bugarske bez potrebe za testiranjem dozvoljen je samo u slučaju repatrijacije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Bugarskoj neizvjesno je kakva će biti naredna odluka kojom se reguliše režim ulaska odnosno tranzita kroz teritoriju Republike Bugarske.
Poštovani, posredstvo Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine obavješteni smo o sadržaju dopisa Misije Bosne i Hercegovine pri EU, koji se odnosi na listu zemalja kojima se ukidaju ograničenja putovanja u EU. U predmetnom dopisu se navodi sljedeće: Savjet EU je u skladu sa ranije donesenom preporukom o postepenom ukidanju ograničenja putovanja 30.07.2020.godine ažurirao listu trećih zemalja za koje je potrebno ukinuti ograničenja za neobavezna putovanja u EU. Na osnovu kriterija i uslova iz Preporuke od 30.06.2020.godine, države članice bi trebale od 31.07.2020.godine postepeno ukinuti ograničenja putovanja na spoljnim granicama za stanovnike sljedećih trećih zemalja:Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina, pod uslovom reciprociteta (nije uključen Alžir i Maroko, koji se nalaze na ranijoj listi), Na Andoru, Monako, San Marino i Vatikan se primjenjuju pravila koja važe za stanovnike EU. Zemlje pridružene Schengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska), također učestvuju u ovoj preporuci. Kriteriji za određivanje trećih zemalja za koje bi trebalo ukinuti ograničenje putovanja odnose se posebno na epidemiološku situaciju i mjere zaštite, uključujući fizičko distanciranje, kao i ekonomske i socijalne faktore. Svi kriteriji se primjenjuju kumulativno. Epidemiološki kriteriji uključuju sljedeće: broj novih slučajeva zaraze COVID-19 u posljednjih 14 dana na 100000 stanovnika treba biti blizu ili ispod prosjeka EU; stabilan ili opadajući trend novih slučajeva u ovom periodu u odnosu na prethodnih 14 dana; odgovor zemlje na COVID-19, koji pored ostalog, uključuje testiranje, nadzor, praćenje kontakata, zadržavanje, liječenje i izvještavanje, kao i pouzdanost informacija, te ako je potrebno ukupni prosjek rezultata za International Health Regulation (IHR). Informacije EU delegacija se također uzimaju u obzir. Reciprocitet se razmatra za svaku zemlju pojedinačno. Za zemlje za koje i dalje važe ograničenja, sljedeće kategorije su izuzete: državljani EU i članovi njihovih porodica, lica koja posjeduju dugoročni boravak u EU i članovi njihovih porodica, te putnici sa bitnom funkcijom ili potrebom, kako je navedeno u Preporuci. Preporuka Savjeta nije pravno obavezujući instrument za države članice, ali država članica ne bi trebala odlučiti ukinuti ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu na popisu prije nego što se to odluči na koordinisan način. Ograničenja putovanja mogu se potpuno ili djelimično ukinuti ili ponovo uvesti za određenu treću zemlju koja je na listi ukoliko dođe do promjena u procjeni epidemiološke situacije. Ukoliko dođe do brzog pogoršanja situacije u trećoj zemlji, primjenit će se brzo odlučivanje o eventualnom skidanju sa liste zemalja kojima su ukinuta ograničenja putovanja.
Poštovani, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH", br.29/00 i 32/13), pokrenulo postupak pristupanja Bosne i Hercegovine Protokolu iz 1978.godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom (CMR), koja je zaključena u Ženevi 19.maja 1956.godine. Inicijativu za pokretanje postupka zaključivanja dostavila je, u julu 2017.godine, Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 46.redovnoj sjednici održanoj 19.aprila 2018.godine donijelo Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine navedenom Protokolu. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine je provelo postupak ratifikacije, čime je okončan postupak zaključivanja navedenog multilateralnog ugovora. Odluka o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom (CMR), Ženeva 19.maja 1956.godine, sa prevodom teksta Protokola objavljena je u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" broj 9/20 od 16.07.2020.godine, a isti možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, legislativa, pod nazivom "Odluka o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom (CMR), Ženeva 19.maja 1956.godine"
Poštovani, zaključke Savjeta EU o usklađenosti s higijenskim mjerama i mjerama kontrole zaraze potrebnim za osiguranje prekograničnog kolektivnog prevoza možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, legislativa, pod nazivom "Zaključci Savjeta EU o usklađenosti s higijenskim mjerama i mjerama kontrole zaraze potrebnim za osiguranje prekograničnog kolektivnog prevoza"
Poštovani, Obavještavamo vas da smo od strane Regionalnog konzularnog centra (RKC) u Beču, posredstvom Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini informisani da počev od 10.08.2020.godine, Regionalni konzularni Centar (RKC) u Beču uvodi novu proceduru podnošenja zahtjeva za vizu C. Više informacija o proceduri podnošenja zahtjeva za vizu C možete pronaći u informativnom letku koji možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Švajcarska Konfederacija, pod nazivom "Podnošenje zahtjeva za vizu C".
Poštovani, obavještavamo vas da informaciju o ulasku na teritoriju Republike Italije možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Italija, pod nazivom "Ulazak na teritoriju Republike Italije-obavljanje prevoza (italijanski)". U dokumentu se između ostalog navodi da je do 31. jula, licima koja su boravila ili prolazila kroz neku od sljedećih zemalja u prethodnih 14 dana zabranjen ulazak u Italiju: Armenija, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Bosna i Hercegovina, Čile, Kuvajt, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Oman, Panama, Peru, Dominikanska Republika, Srbija (za Kosovo, Crnu Goru i Srbiju zabrana je na snazi od 16. jula, a za sve ostale zemlje sa liste zabrana je na snazi od 9. jula 2020. godine). Izuzeci od zabrane se odnose na: a) italijanske državljane, državljane zemalja članica EU, država potpisnica Šengenskog sporazuma, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, Andore, Kneževine Monako, Republike San Marino i Vatikana i za njihovu blisku rodbinu (djeca i roditelji koji žive u istom domaćinstvu, supružnici, stabilni partneri), pod uslovom da imaju prebivalište u Italiji od prije 9. jula 2020. godine; b) funkcioneri i agenti EU, međunarodnih organizacija, osoblje diplomatskih misija i konzulata, vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija; Za gore navedene kategorije postoji obaveza samoizolacije po ulasku u Italiju. c) samo za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, izuzeci su posade i osoblje drumskih sredstava transporta, isključivo iz razloga radne obaveze, samo zbog tranzita (u maksimalnom trajanju od 36 sati) ili kratkog boravka u Italiji (maksimalno 120 sati). Dalje, počev od 9. jula 2020.godine, sva lica koja uđu u Italiju iz bilo koje strane države dužni su dostaviti policiji u slučaju provjera samo-izjavu prema modelu koju možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Italija, pod nazivom "Izjava (italijanski)".
Poštovani, obavještavamo vas da informaciju o obavljanju međunarodnog putničkog tranzita autobusa kroz Republiku Sloveniju možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Slovenija, pod nazivom "Međunarodni putnički tranzit autobusa kroz Republiku Sloveniju (slovenački)".
Poštovani, Informišemo vas da smo od strane Sekretarijata Međunarodnog transportnog foruma (ITF-a) obavješteni da se privremena izuzeća u pogledu važenja ECMT Uvjerenja o provjeri tehničke ispravnosti motornih vozila i priključnih vozila produžavaju do 31. decembra 2020. godine (zaključno sa 31.12.2020.godine). Produženje se odnosi na ECMT Uvjerenja o provjeri tehničke ispravnosti motornih vozila i priključnih vozila koja su istekla nakon 12. marta 2020. godine.
Širenje virusa COVID-19 u prethodnom periodu širom evropskog kontinenta, dovelo je do uspostavljanja veoma snažnih mjera većine zemlja članica EU, kao i zemalja Zapadnog balkana, kako bi se smanjio rizik prenosa virusa. Jedna od mjera odnosila se i na zabrane putovanja, pojačane mjere na graničnim prijelazima za ulazak/izlazak u pojedine države i sl., što je za posljedicu imalo prekid obavljanja uspostavljenog linijskog prijevoza putnika. U očekivanju normalizacije i postepene ponovne uspostave linijskog prijevoza putnika, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine pored do sada poduzetih aktivnosti, priprema određene mjere koje imaju za cilj da prijevoznici lakše prevaziđu stanje proizašlo iz pandemije, a koje je imalo negativan uticaj na poslovanje. Članom 16. i 23. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prijevozu („Službeni glasnik BiH“, broj 01/02 i 14/03), propisano je da se za vrijeme važenja dozvole iz člana 10., kao i za vrijeme važenja odobrenog reda vožnje međuentitetske linije, prijevoz putnika može privremeno obustaviti kad nastanu i dok traju okolnosti koje prijevoznik nije mogao predvidjeti, a čije posljedice nije mogao otkloniti. Ovim putem obavještavamo prijevoznike koji neće biti u mogućnosti u punom kapacitetu održavati registrovane linije (međunarodne i međuentitetske), da nakon očekivanih ublažavanja trenutnih mjera i djelimične normalizacije prijevoza, mogu ovom ministarstvu podnijeti zahtjev za privremenu obustavu prijevoza, za određene polaske ili linije u cjelini. Zahtjev se može podnijeti od 15.06.2020. godine, a obustava može trajati do 31.12.2020. godine. Ministarstvo će o zahtjevu odlučivati rješenjem i o istom upoznati nadležne kontrolne organe.
Dana 03.06.2020. godine u prostorijama Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, a u vezi sa pitanjem aktualnih najava prijevoza, autobusnih kompanija iz BiH koje dovoze ili odvoze putnike iz BiH i u BiH. Na ovom sastanku zaključeno je sljedeće: 1. DKP BiH će u okviru svojih nadležnosti obraditi zahtjeve za tranzit autobusa koji su pristigli do 02.06.2020. godine, do 17:00 sati. 2. Nakon toga, obustavljaju se svi zahtjevi prema DKP-ima BiH koji se odnose na osiguravanje prometa autbusnim kompanijama iz BiH kroz druge države, izuzev u slučajevima kada se radi o repatrijacijskim ili humatiranim prijevozima kojе organizira MVP BiH. 3. Ministarstvo vanjskih poslova BiH će dostaviti instrukciju o tome šta se smatra repatrijacijskim odnosno humanitarnim prijevozom kako bi svi DKP-i jasno razdvojili obaveze po tom osnovu od komercijalnih zahtjeva autobusnih preduzeća koja su posljednjih dana dostavljana. 4. Odobrene prijevoze nije potrebno posebno najavljivati na GP BiH, dok će eventualne najave o repatrijacijskim ili humatiranim prijevozima prema ustaljenoj praksi najavljiti tim za vanredne situacija Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Navedeni zaključci su doneseni zbog procjene da bi na ovakav način mogla biti ugrožena pozicija međunarodnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika, koji se u normalnim okolnostima odvija u skladu sa sistemom dozovola, zasnovan na međunarodnim bilateralnim sporazumima i u okviru zakonskih i podzakonskih akata koji tretiraju predmetnu oblast. Takav stav dijele svi koji su direktno ili indirektno bili uključeni u realizaciju prijevoza koji se odvijao u vanrednim okolnostima. Uslovi za normalizaciju i ponovnu uspostavu javnog prijevoza prema mišljenju ovog minstarstva u ovom trenutku postoje ali se čeka odluka ovlaštenih domaćih i inostranih organa koji su formirani i koji djeluju u kriznim situacijama da izmijene ili stave van snage prethodne odluke kojima je isti obustavljen. Oba ministarstva će u narednom periodu uložiti dodatne napore kako bi se u što skorije vrijeme prijevoz putnika vratio u normalne okvire i počeo odvijati u skladu sa sistemom dozvola. U tom pogledu će se iskorisiti svi raspoloživi instrumenti i resursi da se pojačanom komunikacijom između nadležnih ministarstava ovlaštenih za regulisanje međunarodnog prometa, kao i putem dodatnih diplomatskih aktivnosti, proces normalizacije prijevoza putnika ubrza.
Poštovani, obavještavamo vas da smo od strane nadležnog organa Republike Turske obavješteni da je došlo do izmjene stava 4) koji se odnosi na postupanje prema vozilima i vozačima koji tranzitiraju Republiku Tursku, tako da isti glasi "Carinske uprave će odrediti rute i mjesta za odmor vozila koja tranzitiraju, a sva vozila koja tranzitiraju biće praćena preko sistema praćenja vozila da bi se osiguralo da ova vozila napuste Tursku u najkraćem mogućem roku".
Poštovani, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je posredstvom nadležnog organa Republike Italije obavješteno da u skladu sa novom uredbom, koja je stupila na snagu 18.05.2020.godine, vozači i svi drugi radnici koji podpadaju pod definiciju "prevoznog osoblja", zaposleni u sektoru drumskog transporta, bez obzira na njihovo državljanstvo i prebivalište ili registrovanu kancelariju kompanije u kojoj su zaposleni mogu ući na teritoriju Republike Italije bez bilo kakvih formalnosti. Dodatno, potvrđeno je da do 2. juna 2020. godine, obaveza davanje izjave (u skladu sa članovima 46. i 47. Italijanske Predsjedničke uredbe, br. 445/2000), ostaje na snazi u cilju dokazivanja postojanja uslova koji dozvoljavaju primjenu ove derogacije za ulazak na teritoriju Republike Italije, odnosno da se dokažu uslovi da se radi o "prevoznom osoblju".
Poštovani, obavještavamo vas da informacije o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska na teritoriju Češke Republike možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Češka Republika, pod nazivom "Informacije za Češku Republiku (COVID-19)".
Poštovani, obavještavamo vas da ažurirane informacije (od 08.05.2020.godine), o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Republike Turske možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Turska, pod nazivom "Ažurirane informacije (od 08.05.2020.godine) o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Republike Turske (COVID-19)".
Poštovani, ažurirani obrazac izjave, koji su dužni posjedovati vozači koji obavljaju prevoz putnika i roba za prevoznike koji su registrovani van teritorije Republike Italije, na italijanskom jeziku možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-04.05.2020.godine (italijanski jezik)". Dodatno, na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" nalazi se i neslužbeni prevod predmetnog obrasca na engleskom jeziku pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-04.05.2020.godine (neslužbeni prevod na engleski jezik)". Predmetni obrazac, popunjen na italijanskom jeziku potrebno imati prije ulaska na teritoriju Republike Italije.
Poštovani, ažuriranu listu kontakata nadležnih organa za zdravstvo (potrebno je prije ulaska u Republiku Italiju ostvariti komunikaciju sa nekim od kontakata koji su navedeni na listi), možete preuzeti na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Lista kontakata nadležnih organa za zdravstvo Republike Italije-28.04.2020.godine (italijanski jezik)".
Poštovani, mapu tranzitnih transportnih koridora za obavljanje međunarodnog prevoza roba kroz teritoriju Republike Bjelorusije možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Republika Bjelorusija, pod nazivom "Mapa tranzitnih transportnih koridora na teritoriji Bjelorusije (COVID-19)". Mapa tranzitnih transportnih koridora sadrži i informacije o odmorištima, uslugama ishrane, benzinskim stanicama i dr.
Poštovani, obavještavamo vas da informacije o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Rumunije možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Rumunija, pod nazivom "Informacije o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Rumunije (COVID-19)".
Poštovani, ažurirani obrazac izjave, koji su dužni posjedovati vozači koji obavljaju prevoz putnika i roba za prevoznike koji su registrovani van teritorije Republike Italije, na italijanskom jeziku možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-14.04.2020.godine (italijanski jezik)". Dodatno, na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" nalazi se i neslužbeni prevod predmetnog obrasca na engleskom jeziku pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-14.04.2020.godine (neslužbeni prevod na engleski jezik)". Predmetni obrazac, popunjen na italijanskom jeziku potrebno imati prije ulaska na teritoriju Republike Italije. Ujedno koristimo priliku da vas obavjestimo da ažuriranu listu kontakata nadležnog organa za zdravstvo Republike Italije, a u vezi obrasca izjave, možete preuzeti na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Lista kontakata nadležnih organa za zdravstvo Republike Italije-obrazac izjave-28.04.2020.godine (italijanski jezik)".
Poštovani, obavještavamo vas da ažurirane informacije (od 27.04.2020.godine), o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Republike Turske možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Turska, pod nazivom "Ažurirane informacije (od 27.04.2020.godine) o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Republike Turske (COVID-19)". Ono što treba istaći je da strani vozači mogu ući na teritoriju Republike Turske, a da ne čekaju da prođe period od 14 dana u karantinu, pod uslovom da se obavežu da će napustiti teritoriju Republike Turske u roku od 72 sata (period od 72 sata se može produžiti za još 24 sata u zavisnosti od uslova na putu/vremenskih uslova/carinskih uslova).
Poštovani, putne informacije za Republiku Hrvatsku možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Hrvatska.
Poštovani, putem Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena nam je nota Ministarstva inostranih poslova Republike Turske koja sadrži informacije o mjerama koje se primjenjuju prilikom ulaska vozača na teritoriju Republike Turske. Notu Ministarstva inostranih poslova Republike Turske na turskom jeziku i neslužbeni prevod iste (jedan dokument), možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Turska.
Poštovani, koristimo priliku da vas obavjestimo da su nadležni organi Republike Slovenije počev od 20.04.2020.godine ukinuli konvoje za teretna vozila koja tranzitiraju kroz teritoriju Republike Slovenije. Ažurirane informacije o mjerama koje se primjenjuju u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Slovenije možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Slovenija.
Odlukom o izmjenama odluke o graničnim prelazima preko kojih će se odvijati tranzitni saobraćaj teretnih vozila preko teritorije Republike Hrvatske, koju je donio Štab civilne zaštite Republike Hrvatske dana 18.04.2020.godine, ukinuta je pratnja policijskih službenika za teretna vozila koja tranzitiraju preko teritorije Republike Hrvatske. Odluke možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Hrvatska.
Poštovani, na sljedećem linku: http://www.api.bg/index.php/en/green-corridors, se nalazi interaktivna mapa zelenih koridora na teritoriji Republike Bugarske.
Poštovani, od strane nadležnog organa Republike Italije dostavljena nam je neslužbena lista kontakata nadležnog organa za zdravstvo Republike Italije, a u vezi obrasca izjave. Potrebno je prije ulaska u Republiku Italiju ostvariti komunikaciju sa nekim od kontakata koji su navedeni na listi. Listu kontakata možete preuzeti na portalu www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Lista kontakata nadležnih organa za zdravstvo Republike Italije-obrazac izjave-10.04.2020.godine (italijanski jezik)".
Poštovani, molimo da imate u vidu da za strane vozače na teritoriji Bugarske vrijede sljedeći režimi: vozači teretnih vozila koja prevoze robu čije je odredište bugarsko tržište trebalo bi da uđu na teritoriju Republike Bugarske, istovare robu koju prevoze i/ili utovare robu i odmah napuste teritoriju Republike Bugarske, vozači teretnih vozila koji prevoze robu čije je odredište u drugim zemljama dozvoljeno je da u tranzitu prođu kroz Republiku Bugarsku pravcem (koridorom) koji odredi Agencija za drumsku infrastrukturu Republike Bugarske. Vozačima koji prelaze preko teritorije Republike Bugarske Nacionalna uprava za naplatu putarinu će izdati instrukciju u kojoj se navodi: datum i vrijeme kada bi trebalo da napuste teritoriju Republike Bugarske i granični prelaz na kojem treba da izađu iz zemlje. Utvrđeni rok za napuštanje teritorije Republike Bugarske ne smije biti duži od 24 sata od izdavanja instrukcije. U slučajevima kada vozači teretnih vozila kojima je dozvoljen tranzit kroz Bugarsku zbog zabrane koje su uvele susjedne države ne mogu da napuste Bugarsku, istima će biti određeno mjesto na kojem teretno motorno vozilo i vozač moraju ostati do ukidanja takve zabrane, nakon čega će morati da napusti zemlju. Zbog širenja Kovid-19 granični prelaz između Bugarske i Grčke „Zlatograd-Thermes“ zatvoren je od 30 marta 2020. godine pa do daljnjeg, a najavljen je i karantin u dotičnom grčkom graničnom regionu. Posebni kontrolni punktovi su uspostavljeni na svim ulazima i izlazima iz grada Bansko i svih regionalnih centara: Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo, Shumen, Yambol. Ljudi mogu ući i izaći iz ovih gradova isključivo radi obavljanja radnih zadataka, brige oko svojih najbližih, kupovine vitalnih osnovnih proizvoda i lijekova, te iz zdravstvenih razloga. Vozačima teretnih motornih vozila je dozvoljeno da prođu kroz ove kontrolne punktove, ali su mogući zastoji.
Poštovani, ažurirani obrazac izjave, koji su dužni posjedovati vozači koji obavljaju prevoz putnika i roba za prevoznike koji su registrovani van teritorije Republike Italije, na italijanskom jeziku možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-07.04.2020.godine (italijanski jezik)". Predmetni obrazac, popunjen na italijanskom jeziku potrebno imati prije ulaska na teritoriju Republike Italije. Dodatno, na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli "Italija" nalazi se i neslužbeni prevod predmetnog obrasca na engleskom jeziku pod nazivom "Ažurirani obrazac izjave-07.04.2020.godine (neslužbeni prevod na engleski jezik)".
Poštovani, na web linku (dole niže), možete naći ažurirane informacije koje se odnose na transportne koridore kroz Bjelorusiju, benzinske stanice, odmorišta i dr. https://yadi.sk/i/CsLTpgJ4fFIC8w
Poštovani, na web linku (dole niže), u obliku interaktivne mape možete naći informacije koje se odnose na transportne koridore kroz Rumuniju, benzinske stanice, odmorišta i dr. https://cestrin.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cd8851109eb443ab4c09cb0ec96b054
Vlada Grčke je 2. aprila objavila novi Ministarski dekret o karantinu kojeg moraju da poštuju osobe koje iz inostranstva ulaze u Grčku. U članu 2. pomenutog Dekreta utvrđene su posebne odredbe za vozače kamiona, kako slijedi: Radnici, bez obzira na njihovo državljanstvo, koji su angažovani u međunarodnom prevozu (kopneni, vazdušni, pomorski) moraju, po ulasku u Grčku i bez bilo kakvog odlaganja, ili u tranzitu proći kroz zemlju ili doći na svoje konačno odredište u zemlji. Nakon što dođu na svoje konačno odredište u Grčkoj, vozači moraju započeti period privremene izolacije od 14 dana. Izuzeci od ovog pravila se primjenjuju u sljedećim slučajevima: - kada postoji potreba za započinjanjem novog međunarodnog prevoza (npr. Bilateralni prevoz). U tom slučaju, obavezan karantin se može ukinuti u bilo kojem trenutku, čak i dana nakon dana kada je započet. - kada postoji potreba za obavljanjem nacionalnog prevoza (unutar teritorije Grčke). U tom slučaju, vozač mora provesti najmanje 7 dana u izolaciji, počevši od dana kada je ušao u zemlju. Kabotaža neće biti moguća zbog obaveznih nedjelju dana koje je potrebno provesti u izolaciji. Ova mjera se primjenjuje od 2. aprila do 20. Aprila. U slučaju kršenja predviđena je novčana kazna u iznosu od EUR 5000.
Republika Srbija je od jutros ukinula policijske pratnje i konvoje u međunarodnom transportu robe. Za kamione u tranzitu definisani su i tranzitni pravci, a utvrđeno je ukupno devet benzinskih stanica na kojima će teretna motorna vozila moći da se zadržavaju. Benzinske stanice će biti vidno označene tablom sa natpisom “TRANZIT“, a biće odštampani i leci sa informacijama na sedam jezika koje će vozači dobijati na ulasku u Srbiju, na kojima će biti i mapa Srbije sa putnim pravcima na kojima su označene lokacije benzinskih stanica na kojima mogu da naspu gorivo. Dežurne benzinske stanice za teretna motorna vozila u tranzitu biće raspoređene duž najfrekventnijih tranzitnih pravaca, radiće 24 h dnevno i raspolažu svim potrebnima sadržajima za teretna motorna vozila i vozače, uključujući velike parkinge za kamione, hranu i kafu za ponijeti, punjenje TAG uređaja, bežični internet i mjenjačnice. - SSG Fontana, Niš, GAZPROM, - EKO Sopot, Mali Požarevac, - EKO Vrčin, - SSG Prijepolje, NIS.
Na službenoj internet stranici Granične policije Bosne i Hercegovine objavljena je informacija da će se od 02.04.2020. godine od 7 h, privremeno zatvoriti granični prelazi za pogranični saobraćaj između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uključujući i one granične prelaze preko kojih je odlukom Mješovite komisije za praćenje ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima privremeno omogućen međunarodni saobraćaj putnika. Informaciju o privremenom zatvaranju pograničnih prelaza između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine možete pročitati na sljedećem linku: http://www.granpol.gov.ba/Publication/Read/937790?title=Privremeno zatvaranje pograničnih prijelaza između R. Hrvatske i Bosne i Hercegovine&pageId=57
Poštovani, koristimo priliku da vas obavjestimo da ažurirane informacije o stanju na graničnim prelazima u međunarodnom prevozu možete da dobijete na sljedećem linku: https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Home
Poštovani, koristimo priliku da vas obavjestimo da je Granična policija Bosne i Hercegovine informisana od strane nadležnog organa Mađarske u pogledu mjera koje se primjenjuju na bh. vozače teretnih motornih vozila prilikom ulaska u Mađarsku. Naime, vozači teretnih motornih vozila prilikom ulaska u Mađarsku moraju koristiti zaštitne maske i rukavice, također, sanitarni inspektor će izvršiti zdravstveni pregled vozača. Utovar/istovar mora biti obavljen u roku od 24 h od ulaska u Mađarsku. Navedena mjera stupa na snagu dana 27.3.2020.godine od 00:00 h.
Poštovani, posredstvom Ministarstva infrastrukture i transporta Republike Italije dostavljen nam je dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Italije koji se odnosi na postupanje u pogledu vršenja kontrola i dr. radnji. Predmetni dopis na italijanskom jeziku možete preuzeti na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Italija.
Poštovani, na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli, Slovenija, možete preuzeti posljednje (ažurirane), informacije o mjerama koje su na snazi u drumskom saobraćaju na teritoriji Republike Slovenije.
Za drumska vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone koja saobraćaju na dionicama puteva uz naplatu u Bugarskoj, od 1. marta 2020 godine moraće se plaćati naknada na bazi pređenog rastojanja-putarina za korištenje takvih puteva. Ova putarina zamjenjuje elektronske vinjete za teška vozila i autobuse. Putarina za 1 km se diferencira na osnovu najveće dozvoljene mase drumskog vozila, emisione klase vozila i kategorije puta. Ukupna dužina puteva na kojima će se za teška vozila iznad 3,5 tona plaćati putarina na početku rada sistema za naplatu putarine od 1. marta 2020. godine je 3 115 km. Ovo uključuje 803 km autoputeva i 2312 km puteva prve kategorije. Izborom satelitske tehnologije Bugarskoj je omogućeno da vrši naplatu naknade na čitavoj nacionalnoj mreži puteva, uključujući i puteve niže kategorije. Država na svoje partnere-privatne kompanije prenosi rizik povezan sa početnim ulaganjem za komercijalnu primjenu ovog sistema. Privatne kompanije moraju uložiti u on-board uređaje (uređaji koji se nalaze u vozilu), sisteme za komunikaciju i razmjenu podataka sa sistemom za naplatu putarina, otvaranje i održavanje na hiljade mjesta za prodaju i snadbjevanje korisnika tim jedinicama. Sporazum za plaćanje putarine pomoću on-board uređaja se može zaključiti sa kompanijom-nacionalnim pružaocem usluga plaćanja putarine. Time će se obezbijediti on-board uređaji za svaki kamion ili autobus pri čemu će se u uzeti u obzir segmenti putarine usmjereni na korisnika. Uslovi i frekvencija plaćanja će zavisiti od uslova ugovora. U slučaju da je vozilo opremljeno GPS uređajem, a vlasnik vozila želi da se taj uređaj koristi za plaćanje putarine, potrebno je provjeriti da li kompanija-pružalac GPS uređaja ima ugovor sa nacionalnim pružaocem usluga. Ukoliko je to slučaj, ugovor o putarini se može zaključiti sa relevantnom kompanijom. Informacije o korištenju on-board uređaja i GPS uređaja pružaju partneri Agencije za drumsku infrastrukturu Bugarske (RIA)-Nacionalni pružaoci usluge plaćanja putarine. Registar kompanija koje imaju ugovore sa RIA se nalazi u rubrici “ O nama” na internet stranici www.bgtoll.bg. Za plaćanje putarina, prevoznici koji posjeduju manji vozni park mogu iskoristiti takozvanu rutnu propusnicu (route pass). Rutna propusnica je pripejd usluga-biraju se početna i krajnja tačka neke rute, kao i, opcionalno, do četiri međutačke. Propusnica se može aktivirati do 23:59 dan nakon kupovine iste, ako korisnik nije registrovan u sistemu, i do sedam dana unaprijed ako je korisnik registrovan sa emejl adresom. Vozač će imati 24 sata od trenutka aktivacije rutne propusnice da prođe namjeravanom rutom slijedeći tačno odabrana mjesta. Rutnu propusnicu je moguće kupiti preko postojećih kanala za prodaju e-vinjeta: - Internet stranica Nacionalne uprave za putarine www.bgtoll.bg - Mobilna aplikacija BGTOLL - Samouslužni terminal na kojem se nalazi logo BGTOLL - Na šalterima 27 regionalnih drumskih uprava u državi - Na prodajnim mjestima sa logoom BGTOLL, koja se nalaze na glavnim graničnim prelazima-Kalotina, Kapitan Andreevo, Kulata, Dunavski most-Ruse, dunavski most-Vidin, Silistra, Stanke Lisickovo i Ilinden. Nakon uvođenja sistema za plaćanje putarine 1. marta 2020. godine, teška vozila će biti opremljena on-board uređajima i GPS uređajima. Teoretski, do kraja tekuće godine sva teška vozila bi mogla saobraćati sa elektronskim uređajima. U prvim mjesecima rada sistema za naplatu putarina u Bugarskoj, očekuje se da uz lokalne on-board uređaje, budu integrisani i međunarodno validni on-board uređaji koji funkcionišu na teritoriji Evropske unije. Sastavni dio svakog sistema za naplatu putarine čini učinkovito provođenje. U slučaju da vozilo saobraća na mreži puteva sa naplatom bez prethodno kupljene rutne propusnice za određenu dionicu ili da nije opremljeno uređajem ili validnim GPS uređajem ili da oprema nije uključena ili ne emituje podatke u stvarnom vremenu, elektronski sistem će registrovati takve prekršaje. Od vozača će se zahtijevati da na znak mobilne jedinice za kontrolu putarine zaustavi vozilo, u skladu sa članom 167a, stav 2, tačka 1, Zakona o drumskom saobraćaju. Kontrolna tijela savjetuju plaćanje kompenzacijske naknade, koja se može izvršiti na licu mjesta bankovnom karticom preko POS terminala. Plaćanjem ove naknade počinilac prekršaja može izbjeći administrativnu kaznu za prekršaj u pitanju. Iznos kompenzacijske naknade: Teška vozila preko 3,5 tone i do 12 tona BGN 150 EUR 77 Teška vozila preko 12 tona sa 2-3 osovine BGN 450 EUR 230 Teška vozila preko 12 tona sa 4 i više osovina BGN 750 EUR 383 Vozila namijenjena za prevoz putnika sa više od 8 sjedišta i do 12 tona BGN 150 EUR 77 Vozila namijenjena za prevoz putnika sa više od 8 sjedišta i preko 12 tona BGN 150 EUR 77 Ukoliko vozač odbija da plati kompenzacijsku naknadu, sastavlja se akt kojim se utvrđuje administrativni prekršaj. Vozač mora da plati takozvani maksimalni iznos putarine da bi nastavio svoje putovanje. Taj iznos zavisi od najveće dozvoljene mase vozila i emisione klase vozila. Kompenzacijska naknada se može platiti žiralno u roku od 14 dana, a na uplatnici mora biti naznačen akt kojim se utvrđuje administrativni prekršaj. U slučaju neplaćanja, počinilac prekršaja dobija prekršajni nalog i podliježe plaćanju novčane kazne. Telefon kontakt centra je 0700 10 876.
Pitanje: U spisak putnika je moguće unijeti imena 63 putnika. Šta uraditi u slučaju da ima više od 63 putnika? Odgovor predsjedavajućeg i sekretara Zajedničkog odbora: Odgovor na ovo pitanje se nalazi u samom Interbus sporazumu. Na dnu stranice na kojoj se nalazi spisak putnika je rečenica koja kaže “(stavku 6, ukoliko je potrebno, je moguće popuniti na posebnom listu koji će se čvrsto pričvrstiti uz ovaj dokument”). Drugim riječima, poseban list papira se može koristiti za spisak putnika (što i jeste “stavka 6”), ukoliko se u putničkom ili običnom autobusu nalazi više od 63 putnika. Ovaj list papira mora biti čvrsto pričvršćen uz putni list. Na posebnom listu papira se mogu nalaziti imena putnika koja se iz razloga prekoračenja maksimalnog broja putnika ne mogu unijeti u spisak putnika. Prema tome, imena se unose u spisak putnika u putnom listu, a zatim se spisak nastavlja na posebnom listu koji je čvrsto pričvršen za putni list, a numeracija se vrši shodno tome (64, 65, 66, itd.), uz naznaku da to predstavlja nastavak spiska putnika. Moguće je napraviti i čitav spisak putnika na posebnom listu koji je čvrsto pričvršćen uz putni list, a ne samo spisak onih putnika koji nisu mogli stati na spisak od 63 putnika na putnom listu. U stavci 6 (spisak putnika), na putnom listu treba naznačiti da se spisak nalazi na posebnom listu, a na posebnom listu treba naznačiti da je to spisak putnika iz stavke 6 putnog lista. Numerisanje putnika treba izvšiti shodno tome (1,2,3, itd.) Ova elektronska poruka je poslata kako bi se osiguralo da se dato tumačenje jednoobrazno primjenjuje u svim ugovornim stranama i državama članicama Unije. Iz pravnih razloga, moram da napomenem da je ovo tumačenje pripremila i da isto odražava gledište službe Evropske komisije DG MOVE.C.1, i da nije obavezujuće po Evropsku komisiju. Jedino je Sud Evropske unije nadležan za autoritativno tumačenje prava Unije.
Na inicijativu bh. strane, a u dogovoru sa slovačkom stranom, dana 19. novembra 2019. godine, u Sarajevu, održan je sastanak Mješovite komisije o prevozu putnika i roba u međunarodnom drumskom prevozu između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke. Kao rezultat razgovora dvije delegacije, na kraju sastanka je potpisan Protokol sa sastanka mješovite komisije za međunarodni drumski prevoz putnika i tereta između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovan je rast trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke. U oblasti prevoz putnika očekuje se da nova redovna autobuska linija, koja će povezivati Sarajevo i Bratislavu sa krajnjim odredištem u Saveznoj Republici Njemačkoj, bude u funkciji od decembra 2019. godine. Delegacija Bosne i Hercegovine je postavila pitanje prevoza putnika između autobuskih stanica koje se nalaze u različitim zemljama. Delegacija Republike Slovačke je pružila odgovor da se linijski autobuski prevoz obavlja u skladu sa odredbama i uslovima izdate dozvole, kao i da nema dodatnih odredaba i uslova. Delegacije su se složile da se vanlinijski prevoz putnika izuzima od uslova za posjedovanjem dozvole. Povremeni prevoz putnika se obavlja u skladu sa Interbus sporazumom. Kontrolni dokument, u skladu sa članom 5. Sporazuma o prevozu putnika i tereta između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke, je Interbus putni list. U oblasti prevoza tereta delegacije su konstatovale da se prevoz tereta obavlja bez bilo kakvih prepreka. Delegacije su se saglasile da od 1. januara 2020. godine broj dozvola u/iz trećih zemalja bude 250. Dozvole će važiti do 31. januara naredne godine. Obje delegacije su se složile da po potrebi, i na zahtjev, razmotre mogućnost dodjele dodatnih dozvola u/iz trećih zemalja. U pogledu korištenja dozvola u/iz trećih zemalja, delegacije su se složile da jedna dozvola važi za dvije vožnje pod teretom u/iz trećih zemalja, bez bilo kakvog vremenskog ograničenja, i tokom perioda važenja dozvole. Dozvole nisu potrebne za ulazne/izlazne vožnje koje se obavljanju praznim vozilom. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i tereta između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
Na inicijativu bh. strane, a u dogovoru sa poljskom stranom, dana 13. i 14. novembra 2019. godine, u Varšavi, održan je sastanak Mješovite komisije o prevozu putnika i roba u međunarodnom drumskom prevozu između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Poljske. Kao rezultat razgovora dvije delegacije, na kraju sastanka je potpisan Protokol sa sastanka mješovite komisije za međunarodni drumski prevoz između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Poljske. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovano je da je obim robne razmjene između dvije države u stalnom porastu. U oblasti prevoza putnika konstatovano je da između dvije države nema uspostavljenih redovnih autobuskih linija. Obje delegacije su pozitivno ocijenile dosadašnje odvijanje prevoza putnika između dvije države i funkcionisanje tih prevoza. Obje strane su potvrdile da sljedeće vrste vanlinijskog prevoza putnika ne zahtijevaju dozvole: a) kada se autobusom obavlja prevoz iste grupe putnika na cijeloj trasi koja prolazi kroz teritoriju druge strane (kružna vožnja zatvorenih vrata), b) kada prevoz počinje u državi registracije autobusa, sa krajnjim odredištem na teritoriji druge strane, pod uslovom da se autobus vraća prazan u državu registracije, c) kada se prevoz obavlja praznim autobusom radi preuzimanja putnika koji su bili prevezeni na način naveden u tački b). U slučaju obavljanja navedene tri vrste vanlinijskog prevoza putnika potrebno je da se u skladu sa odredbama Interbus Ugovora u vozilu nalazi uredno popunjen putni list (spisak putnika). Za ostale vrste vanlinijskog prevoza putnika potrebno je pribaviti dozvolu nadležnog organa države u koju se putuje. U oblasti prevoza roba delegacija Bosne i Hercegovine se obratila zahtjevom za povećanje kontingenta dozvola za 2019.godinu i 2020.godinu. Poljska delegacija je informisala da nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu delegacije Bosne i Hercegovine. Delegacija Bosne i Hercegovine je predložila liberalizaciju bilateralnih prevoza vozilima kategorije EURO-6. Poljska delegacija je izrazila mišljenje da u ovom trenutku nema mogućnosti za djelimičnu liberalizaciju zbog neravnoteže u prevozima u korist bh.prevoznika. Nakon određene diskusije delegacije su potvrdile kontingent dozvola za 2019.godinu za svaku stranu prema sljedećem:  2000 univerzalnih dozvola koje važe za obavljanje bilateralnog/tranzitnog prevoza robe,  500 dozvola koje važe za obavljanje prevoza u/iz trećih zemalja. Delegacije su dogovorile kontingent dozvola za 2020.godinu za svaku stranu, koji ne može biti manji od sljedećeg:  2000 univerzalnih dozvola koje važe za obavljanje bilateralnog/tranzitnog prevoza robe,  500 dozvola koje važe za obavljanje prevoza u/iz trećih zemalja. Delegacije su dogovorile da će na osnovu podataka za prvo polugodište 2020.godine sačiniti ocjenu korišćenja dozvola i razgovarati o njenim rezultatima na sljedećem sastanku Mješovite komisije koji je planiran za III kvartal 2020.godine u Sarajevu. Dogovoreno je da na osnovu sačinjene analize sljedeće godine može biti donesena odluka o promjeni kontingenta dozvola, a uzimajući u obzir potrebe obje strane. Dozvole izdate za tekuću godinu važe do 31.januara naredne godine. Delegacije su se usaglasile da će zahtjevi za dodatnim dozvolama tokom godine biti razmotreni u dobroj namjeri. Delegacije su potvrdile ranije usaglašeni stav da u slučaju da se univerzalna dozvola koristi u odlasku za jedan tranzitni prevoz, ista może biti iskorišćena u povratku za bilateralni prevoz. Univerzalna dozvola može biti iskorišćena u/iz trećih zemalja, u slučaju tranzita države registracije vozila. Delegacije su potvrdile ranije usaglašeni stav da u slučaju obavljanja međunarodnog drumskog prevoza kombinovanim vozilom odlučujuća je zemlja registracije vučnog vozila. Dozvola obuhvata tegljač, kao i prikolicu ili poluprikolicu. Delegacije su se usaglasile da se jedna dozvola u/iz treće zemlje istovremeno može koristiti za prevoz u treće zemlje nakon obavljenog prevoza iz treće zemlje. Delegacije su se dogovorile da su prevozi vozilima čija ukupna dopuštena masa nije veća od 6 tona ili čija dopuštena nosivost nije veća od 3,5 tone oslobođeni posjedovanja dozvola za obavljanje bilateralnog prevoza, tranzitnog prevoza i prevoza u/iz trećih zemalja. U dijelu razgovora koji se se odnosili na „ostalo“, delegacija Poljske je zatražila informaciju o načinu dobivanja dozvole za vangabaritne prevoze koji se obavljaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Istovremeno je delegacija Poljske iznijela zahtjev da se omogući kupovina takvih dozvola na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine ili putem interneta. Delegacija Bosne i Hercegovine je informisala da trenutno nema mogućnosti da se kupi dozvola za vangabaritne prevoze putem interneta, a kupovina na graničnim prelazima nije moguća. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Poljske na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
Na inicijativu bh.strane, a u dogovoru sa slovenačkom stranom, dana 08. i 09. oktobra 2019. godine u Sarajevu, održan je sastanak Mješovite komisije o prevozu putnika i roba u međunarodnom drumskom prevozu između delegacija Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kao rezultat razgovora dvije delegacije, na kraju sastanka potpisan je Zapisnik sa sastanka mješovite komisije za međunarodni drumski prevoz između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije. U uvodnom dijelu sastanka delegacije su razmijenile informacije i statističke podatke o robnoj razmjeni između dvije države. U oblasti prevoza putnika, pozivajući se na zaključke sa sastanka Mješovite komisije koja je održana 01. i 02.10.2014.godine u Sarajevu, dogovoreno je da će bh. strana ponovo upoznati nadležne kontrolne organe u Bosni i Hercegovini da u skladu sa odredbama Interbus Ugovora, za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika (ulazak praznog vozila), prevoznik nije dužan posjedovati dozvolu. Prilikom obavljanja pomenute vrste prevoza, prevoznik je, u skladu sa odredbama Interbus Ugovora, dužan posjedovati putni list (kontrolni dokument), sa spiskom putnika i ugovor o prevozu. Također, bh. strana je zamolila slovenačku stranu da se u što je moguće višoj mjeri ubrzaju postupci kontrole i prelaska državne granice Republike Slovenije bez nepotrebnih zadržavanja prilikom obavljanja redovnog međunarodnog linijskog prevoza putnika. Na pitanje bh. strane koje se odnosilo na pitanje mogućnosti prihvata putnika na tranzitnim linijama kroz Sloveniju prema zemljama EU, slovenačka strana je informisala bh. stranu da će razmotriti ovo pitanje u saradnji sa državom odredišta i o istom obavjestiti bh. stranu. Delegacije su konstatovale da se međunarodni linijski prevoz putnika obavlja isključivo autobusima. U cilju rješavanja problema nelegalnog prevoza i rada „na crno“ vozilima koja osim sjedišta vozača, imaju najviše osam sjedišta, dvije delegacije su saglasne da će vozilu registrovanom u drugoj državi zabraniti ulazak na svoju teritoriju, ukoliko obavlja prevoz putnika, koji po svojim karakeristikama ima sve odlike javnog prevoza (prevoz se obavlja istim ili sličnim itinererom, preko graničnog prelaza, više puta u toku mjeseca sa najmanje jednim prelaskom granice u sedmici u odlasku ili dolasku, istim vozilom i sa putnicima koji se ne mogu dovesti u vezu sa prevozom u nekomercijalne svrhe građana-vozača ili vlasnika vozila), a ako vozač u vozilu ne posjeduje odgovarajuće odobrenje za tu vrstu prevoza putnika. O predmetnom zaključku delegacije će upoznati nadležne kontrolne organe dvije države. U oblasti prevoza roba delegacije su dogovorile da kontigent dozvola za prevoz roba za/iz treće zemlje ostaje isti, odnosno 6000 dozvola. Što se tiče upotrebe dozvola za treće zemlje, važi da se jedna dozvola upotrebljava za jedan ulazak i jedan izlazak pod teretom, bez vremenskog ograničenja, a u periodu važenja dozvole. To znači da se ista dozvola može upotrijebiti za jedan ulazak i za jedan izlazak pod teretom, pri čemu nije nužno da izlazak slijedi ulasku i obrnuto. Ulasku ili izlasku mogu slijediti i druge vrste prevoza. Za ulazak ili izlazak praznog vozila nije potrebna dozvola. Slovenačka strana je informisala bh. stranu o propisu koji je stupio na snagu, a koji se odnosi na odvoženje vozila koja su ostala u kvaru na autoputevima kroz Sloveniju (autobus, teretno vozilo). Imajući u vidu navedeno, bh. strana je zamolila slovenačku stranu da dostavi predmetne informacije kako bi o istim mogli upoznati prevoznike iz Bosne i Hercegovine. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, br. 52/17 i 80/18), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava zainteresirane prijevoznike tereta da je na portalu www.prometnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prijevoznika koji su dostavili zahtjeve za raspodjelu CEMT dozvola za 2020. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola, po vrsti. Zainteresirani prijevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kad su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prijevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: transport@mkt.gov.ba, odnosno na sljedeće brojeve telefona: 033 704-565, 033 707-613, 033 704-564. Ministarstvo će, do okončanja postupka, odnosno do donošenja rješenja o raspodjeli CEMT dozvola, odbaciti zahtjeve za koje se u postupku utvrdi da, po izvršenim provjerama ispunjenosti uvjeta po službenoj dužnosti, ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom, zahtjeve prijevoznika za koje je u prethodnom jednogodišnjem periodu dokazano korištenje falsificiranih CEMT dozvola i/ili dnevnika vožnje, kao i prijevoznika za koje se u postupku dokaže da su dali netačne podatke. U postupku za raspodjelu CEMT dozvola za 2020. godinu, Ministarstvo je zaprimilo 497 zahtjeva prijevoznika.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br. 52/17 i 80/18), Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i ovim putem obavještava prevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za dodjelu CEMT dozvola podnose Ministarstvu u periodu od 1. do 15.9.2019. godine. Pravilnik o CEMT dozvolama može se preuzeti sa portala http://mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/cemt/default.aspx?id=5881&la ngTag=bs-BA ili http://transportnedozvole.gov.ba/ u rubrici „Legislativa“, a obrazac zahtjeva u rubrici „Obrasci“. Prevoznici koji posjeduju licencu izdatu od Ministarstva komunikacija i transporta BiH mogu podatke provjeriti putem portala http://transportnedozvole.gov.ba/, u rubrici „Registar drumskih prevoznika“.
Od strane Ambasade Švajcarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini, dostavljena nam je informacija koja se odnosi na postupak izdavanja vize za bh. vozače koji obavljaju uslugu međunarodnog prevoza roba i putnika na području Švajcarske Konfederacije, i to: - Dopis Amabasade Švajcarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini (prevod), koja sadrži informaciju o nadležnom tijelu za izdavanje vize, dokumente koji se podnose uz obrazac zahtjeva za izdavanje vize, trajanje vize i dr. - Dopis/Informacija o samom postupku dobijanja vize (prevod), koja sadrži detaljnije informacije o nadležnom tijelu kojem se podnosi zahtjev za dobijanje vize, vrijeme rada nadležnog tijela-izdavaoca vize, način predaje zahtjeva i potrebne dokumentacije uz zahtjev, i dr. Dopis Ambasade Švajcarske Konfederacije i dopis/informaciju koja se odnosi na postupak dobijanje vize za bh. vozače koji obavljaju uslugu međunarodnog prevoza putnika i roba na području Švajcarske Konfederacije možete preuzeti na web portalu www.transportnedozvole.gov.ba , dio „Legislativa i obrasci“, „Međunarodni ugovori i protokoli“, dio koji se odnosi na Švajcarsku Konfederaciju, naslov „Postupak izdavanja vize“.
Za potrebe predstojećeg G7 samita, koji će se održati u Biarritzu od 24. do 26. avgusta 2019. godine, moraju se uvesti posebne saobraćajne mjere u cilju usklađivanja saobraćajnih zahtjeva, a posebno na lokalnom nivou, sa sigurnosnim imperativima ovog međunarodnog događaja. Shodno tome, drumski saobraćaj će biti zabranjen u centru Biarritza, i biće preusmjeren na autoput A63, koji će služiti kao urbana zaobilaznica tokom čitavog perioda. Zbog ovakvog preusmjeravanja saobraćaja potrebno je da uz saobraćajna ograničenja koja su na snazi tokom ovog veoma frekventnog ljetnjeg vikenda, saobraćaj za teška vozila na autoputu A63 bude ograničen tokom određenih vremenskih perioda. Kao pokušaj usklađivanja sigurnosnih i bezbjednosnih zahtjeva ovog događaja i potrebe da se osigura nesmetan tok saobraćaja kroz ovo područje, ministarskim dekretom od 18. juna 2019. godine propisuju se sljedeće adaptivne mjere:  Subota 24/08/19, nacionalno ograničenje koje se primjenjuju na kretanje teških vozila od 7,5 tona u periodu između 7.00 časova prije podne i 7.00 časova poslije podne (mjere koje se već primjenjuju zbog toga što je ovo jedan od najfrekventnijih ljetnjih vikenda), produžava se do 8.00 časova poslije podne na autoputu A63 između Biriatoua i Saint-Geours-de-Maremne (A63/RD824), u oba smjera;  Nedjelja 25/08/19, nacionalno ograničenje koje se primjenjuje na kretanje teških vozila od 7,5 tona u periodu između ponoći i 10.00 časova prije podne ukida se u periodu između ponoći i 8.00 časova prije podne na autoputu A63 između Saint-Geours-de-Maremne petlje i Biriatoua, i to važi jedino za južni smjer. Svrha ove odluke je da se olakšaju posljedice dodatnih lokalnih ograničenja kao i da se omogući pojedinim vozilima da napuste ove područje u periodu kada je najmanji nivo saobraćaja na autoputu A63.  Ponedjeljak 26/08/19, saobraćaj za teška vozila iznad 19 tona, teška vozila kojima se prevozi opasan teret klase 1 (eksplozivi), kao i vangabaritni teret će biti zabranjen u periodu od 11.00 časova ujutro do 6.00 časova poslije podne na autoputu A63, između Biriatoua i Saint-Geours-de-Maremne (A63/RD824) u oba smjera. Ova zabrana pristupa autoputu A63 ide zajedno sa zabranom pristupa Somport tunelu (RN134) i prelazu Pourtalet (RD934), u oba smjera, kako bi se spriječilo premještanje saobraćaja na Pirineje. Ipak, izuzeci koji postoje za aktuelna ograničenja saobraćaja nastaviće se primjenjivati i tokom ovog perioda posebnih ograničenja (npr. za vozila koja prevoze svježu hranu ili žive životinje). Drumskim prevoznicima tereta se preporučuje da unaprijed isplaniraju svoje kretanje u ovom području tokom ova tri dana. Dodatne informacije se mogu pronaći na internet stranici “Bison Futé” na sljedećoj internet adresi : https://www.bison-fute.gouv.fr/
U Sarajevu dana 5. i 6. juna 2019.godine obavljeni su pregovori oko usaglašavanja teksta Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prevozu. U ime delegacije BiH pregovore je vodio Zoran Andrić, pomoćnik ministra za transport u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, a delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva predvodio je Duncan Price, šef Sektora za prevoz tereta, licenciranje operatera i tehničku ispravnost. Obje strane su se obavezale da će učiniti sve u cilju okončanja internih procedura kako bi što prije došlo potpisavanja Sporazuma i njegovog stupanja na snagu. Pregovori su protekli u fer i korektnoj atmosferi.
Na inicijativu Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, a na prijedlog nadležnog organa Republike Hrvatske, dana 28. i 29. maja 2019. godine, u Zagrebu je održan sastanak Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovano je da je obim robne razmjene između dvije države, sa izuzetkom 2014.godine, u stalnom porastu. U oblasti prevoza roba delegacije su konstatovale da se bilateralni prevoz roba, kao i prevoz roba u tranzitu obavlja bez dozvola. Uzimajući u obzir da su dvije delegacije zaključile da je postojeći kontigent dozvola za prevoz roba za/iz treće države dovoljan dogovoreno je da se za 2020 godinu razmijeni kontigent od 8000 dozvola za obavljanje prevoza roba za/iz treće države, uz mogućnost dodatne razmijene dozvola tokom godine, na zahtjev jedne od strana. Na zahtjev delegacije Bosne i Hercegovine dogovoreno je da u slučaju utovara roba na području jedne ili druge strane radi obavljanja prevoza u treću državu, a nakon ulaska praznog vozila ili obavljenog bilateralnog prevoza, prevoznik kod sebe mora imati potpunu i tačno popunjenu dozvolu, a istu je dužan poništiti na izlasku iz države utovara. Dozvole razmijenjene u tekućoj godini vrijede do 31. januara slijedeće godine. U oblasti prevoza putnika delegacije su konstatovale da se prevoz obavlja bez poteškoća. Na prijedlog delegacije Republike Hrvatske dogovoreno je da se dozvole za pogranični linijski prevoz putnika izdaju sa rokom važenja do dvije godine. Na prijedlog delegacije Bosne i Hercegovine dogovoreno je da u slučaju potrebe za obavljanjem „bis vožnji“ na redovnim linijama sa polaskom iz Njemačke, Austrije i sl., ili iz Republike Hrvatske, prazni autobusi iz Bosne i Hercegovine mogu ući ili izaći prazni nakon obavljenog prevoza iz Hrvatske i bez obaveze pridržavanja vremena polaska po voznom redu na toj liniji. U tom slučaju prevoznici moraju kod sebe imati dozvolu za liniju na kojoj će obavljati ili su obavili bis vožnju. Dogovoreno je da se takse za izdavanje dozvola za linijski prevoz putnika naplaćuju u skladu sa nacionalnim propisima jedne i druge strane. Dvije delegacije su dogovorile da u slučaju da jedan ili više prevoznika sa bh. ili hrvatske strane na odobrenoj liniji ne žele dalje obavljati prevoz (nakon isteka roka važenja dozvole ili nakon raskida ugovora o kooperaciji), partner/i na toj liniji imaju rok od šest mjeseci za pronalaženje novog partnera. Ako u navedenom roku prevoznik koji želi obavljati prevoz ne pronađe novog partnera nadležna tijela će ukinuti sve izdane dozvole. Na prijedlog delegacije Republike Hrvatske dogovoreno je da se u slučaju korištenja autobusa koji su uzeti u najam u autobusu mora nalaziti ugovor o najmu sklopljen sa prevoznikom na kojeg glasi licenca i izvod licence. U dijelu razgovora pod „ostalo“, delegacija Bosne i Hercegovine je zamolila da se od nadležnih tijela Republike Hrvatske zatraži da se u primjeni propisa o boravku stranaca kod izračuna broja dana vodi računa od tome da taj broj odgovara stvarnom vremenu boravka na teritoriju Hrvatske. Takođe, delegacija Bosne i Hercegovine je zamolila hrvatsku stranu da od svojih nadležnih tijela zatraži da u postupku kažnjavanja bh. prevoznika zbog počinjenja bilo kojeg prekršaja po prvi puta primjenjuje blaže kazne u okviru propisanog raspona kazni. Delegacija Bosne i Hercegovine je upozorila i na nedavni slučaj kažnjavanja bh. prevoznika zbog neposjedovanja CEMT dozvole iako je u vrijeme kontrole obavljao bilateralni prevoz za koji mu nije potrebna dozvola. Obje delegacije su saglasne da se od prevoznika može tražiti dozvola samo za prevoz koji obavlja u vrijeme inspekcijske kontrole. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatsje na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
Na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, dana 03. i 04. aprila 2019. godine, u Sarajevu je održan sastanak Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Švajcarske Konfederacije. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovano je da je obim robne razmjene između dvije države u stalnom porastu. U oblasti prevoza roba delegacije su konstatovale da se prevoz roba obavlja nesmetano i bez bilo kakvih prepreka, kao i da su bilateralni odnosi između zemalja na visokom nivou. Prevoz tereta je u potpunosti liberalizovan (nisu potrebne dozvole), osim u slučaju kabotaže. Švajcarska delegacija je obavijestila bh. delegaciju da u skladu sa cirkularnim dopisom Državnog ministarstva za migracije i Državnog ministarstva za ekonomske poslove nije potrebna radna dozvola za vozače koji obavljaju prevoz roba. U oblasti prevoza putnika, delegacije su razmijenile podatke o broju autobuskih linija izmjeđu dvije zemlje. Švajcarska delegacija je obavjestila bh.delegaciju da je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Švajcarske, zahtjev za produženje važeće dozvole potrebno predati najmanje 6 mjeseci prije datuma isteka važenja dozvole kako bi se izbjegle bilo kakve neželjene posljedice. Švajcarska delegacija je ukazala na potrebu da se prevoznici obje države trebaju upoznati sa važećim zakonodavstvom i procedurama obiju država, što će olakšati i ubrzati i sami bilateralni postupak. Švajcarska delegacija je obavijestila bh. delegaciju da nema ograničenja u pogledu broja stanica na teritoriji Švajcarske Konfederacije. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Švajcarske Konfederacije na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli (engleski jezik, jedan od službenih jezika na upotrebi u BiH).
Na prijedlog nadležnog organa Republike Bjelorusije, dana 5. marta 2019. godine, u Sarajevu je održan sastanak Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovano je da je obim robne razmjene između dvije države u stalnom porastu. U oblasti prevoza putnika, delegacije su konstatovale da trenutno ne postoje registrovane redovne autobuske linije za obavljanje međunarodnog prevoza putnika između dvije zemlje. Zaključeno je da ne postoje prepreke za razvoj linijskog i vanlinijskog prevoza putnika. Delegacije su se složile da je kontrolni dokument za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika za prevoznike iz Bosne i Hercegovine putni list sa spiskom putnika u skladu sa odredbama INTERBUS Sporazuma, a za prevoznike iz Republike Bjelorusije, putni list sa spiskom putnika u skladu sa odredbama ASOR Sporazuma. Dogovoreno je da kvota dozvola za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika ostane na nivou iz prethodnih godina, odnosno 20 dozvola za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika. U oblasti prevoza roba dvije delegacije su zaključile da će pokrenuti aktivnosti na izmjenama i dopunama odredbi važećeg Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i roba, kako bi se počev od 01.januara 2020.godine, bilateralni, tranzitni i prevoz iz/u treću zemlju, obavljao bez obaveze posjedovanja dozvola. Do stupanja na snagu izmjena i dopuna važećeg Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bjelorusije o drumskom prevozu putnika i roba, kojim će se prevoz roba između dvije zemlje (bilateralni, tranzitni i prevoz roba iz/u treću zemlju), obavljati bez obaveze posjedovanja dozvola, dogovoren je sljedeći godišnji kontingent dozvola za 2019.-2020. godine : - 300 dozvola za obavljanje bilateralno/tranzitnog prevoza i - 350 dozvola za obavljanje prevoza roba iz/u treću zemlju. Sve dozvole izdate za tekuću godinu važe do 31. januara naredne godine. Delegacije su zaključile da vožnje praznim vozilom podliježu sistemu dozvola. Potvrđeno je recipročno pravo prevoznika dvije zemlje o mogućnosti korištenja istog obrasca "bilateralne/tranzitne", dozvole za obavljanje različitih vrsta prevoza dozvoljenih na obrascu dozvole. Dogovoreno je da je dozvola važeća, ako na njoj ima izmjena ili precrtavanje naziva prevoznika, a što je ovjerilo nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu. U dijelu koji se odnosi na ostala pitanja delegacija Republike Bjelorusije je informisala delegaciju Bosne i Hercegovine da je u Republici Bjelorusiji, počev od 1. januara 2019. godine ukinuta naknada za korištenje javnih puteva. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa prvog sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli (ruski jezik, jedan od službenih jezika na upotrebi u BiH).
Na prijedlog nadležnog organa Republike Letonije, dana 26. i 27. februara 2019. godine, u Rigi (Republika Letonija), je održan sastanak Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Letonije. U uvodnom dijelu sastanka razmijenjeni su podaci o realizovanoj robnoj razmjeni između dvije države. Konstatovano je da je obim robne razmjene između dvije države u stalnom porastu. U oblasti prevoza putnika, razmjenjene su informacije o kontakt osobama nadležnih organa. U oblasti prevoza roba, dogovoreno je da se počev od 01.januara 2020.godine, liberalizuje bilateralni prevoz između dvije zemlje, odnosno da se isti obavlja bez obaveze posjedovanja dozvola. Dodatno, za 2020.godinu, dogovoren je kontigent od 100 dozvola za obavljanje prevoz roba u/iz treće zemlje. Potvrđeno je da sve dozvole izdate za tekuću godinu važe do 31. januara naredne godine. U dijelu koji se odnosi na ostala pitanja delegacije su razmijenile informacije o sistemu naplate putarine. Delegacija Republike Letonije je informisala delegaciju Bosne i Hercegovine da se radi o naplati putarine putem „vinjete“. Vinjeta se može kupiti pomoću kartice za gorivo, kreditne kartice, mobilnog telefona ili interneta, a na raspolaganju su sljedeće vrste: dnevna, sedmična, mjesečna i godišnja. Više informacija je dostupno na internet stranici : www.lvvignette.eu. Razmijenjene su informacije o nadležnim kontrolnim organima, te nadležnim organima, kada se radi o obavljanju vangabaritnog transporta. Za više informacija možete pogledati sačinjeni tekst Protokola sa sastanka Mješovite komisije za drumski prevoz putnika i roba između delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Letonije na web portalu: www.transportnedozvole.gov.ba, u dijelu koji se odnosi na legislativu i obrasce, međunarodni ugovori i protokoli.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava prevoznike kojima su dodijeljene CEMT dozvole za 2019. godinu, da se dodijeljene dozvole mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva (Sarajevo, Trg BiH br. 3), sala u prizemlju, od 25.12.2018. godine, isključivo u periodu od 10:30 do 16:00. Obavještavaju se prevoznici da je, OBAVEZNA NAJAVA DOLASKA neophodna najmanje jedan dan ranije, radi efikasnog postupanja i smanjenja vremena čekanja, te optimizacije procesa preuzimanja dodijeljenih dozvola. Najava dolaska se može izvršiti putem telefona +387 33 707 609 ili putem mail-a transport@mkt.gov.ba, od ponedeljka, 24.12.2018. godine. Informaciju o preuzimanju CEMT dozvola za 2019.godinu, uključujući i informaciju koja se odnosi na uplatu administrativne takse za dodjelu CEMT dozvole možete pogledati u tekstu obavještenja koji je objavljen na internet stranici Ministarstva, rubrika aktuelno.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava prevoznike u Bosni i Hercegovini da je pokrenut postupak raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Holandiju, Njemačku i Češku za 2019. godinu. Za više informacija o raspodjeli godišnjih dozvola, podnošenju zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji, te dostavljanju zahtjeva možete pogledati tekst obavještenja koji je objavljen na internet stranici Ministarstva, rubrika aktuelno.
Informišemo bh.prevoznike da smo od strane nadležnog organa Ruske Federacije obavješteni o stupanju na snagu izmjena propisa koji se odnose na popunjavanje dozvola za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba i putnika na teritoriji Ruske Federacije. Naime, u skladu sa dopisom Ministarstva transporta Ruske Federacije, br.9-1254 od 11.09.2018.godine, obavješteni smo da od 1. januara 2019.godine, stupa na snagu naredba Ministarstva transporta Ruske Federacije, br.252 od 29.06.2018.godine, koja se odnosi na izmjenu propisa, kojima se uređuje popunjavanje dozvola za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba (bilateralni i tranzitni prevoz), prevoza roba sa teritorije ili na teritoriju treće države, kao i prevoza putnika. Na web portalu www.transportnedozvole.gov.ba, rubrika „međunarodni ugovori i protokoli“, u dijelu koji se odnosi na Rusku Federaciju, možete se upoznati sa sadržinom predmetne informacije, na ruskom i engleskom jeziku, kao i sa primjercima predmetnih dozvola.
U skladu sa Pravilnikom o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, br. 52/17), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine obavještava zainteresirane prijevoznike tereta da je na portalu www.prometnedozvole.gov.ba, u rubrici „CEMT dozvole“, objavljena lista prijevoznika koji su dostavili zahtjeve za raspodjelu CEMT dozvola za 2019. godinu, sa ukupnim brojem bodova i traženim brojem dozvola, po vrsti. Zainteresirani prijevoznici mogu izjaviti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave liste kad su u pitanju objavljeni podaci. Pozivaju se oni prijevoznici kod kojih je to posebno naznačeno da dopune potrebnu dokumentaciju. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: transport@mkt.gov.ba. Ministarstvo će, do okončanja postupka, odnosno do donošenja rješenja o raspodjeli CEMT dozvola, odbaciti zahtjeve za koje se u postupku utvrdi da, po izvršenim provjerama ispunjenosti uvjeta po službenoj dužnosti, ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom, zahtjeve prijevoznika za koje je u prethodnom jednogodišnjem periodu dokazano korištenje falsificiranih CEMT dozvola i/ili dnevnika vožnje, kao i prijevoznika za koje se u postupku dokaže da su dali netačne podatke. U postupku za raspodjelu CEMT dozvola za 2019. godinu, Ministarstvo je zaprimilo 504 zahtjeva prijevoznika. Kandidirano je ukupno 5.002 vučnih/teretnih vozila, od čega 2.974 vozila EKO-5 karakteristika (60%) i 2.028 vozila EKO-6 karakteristika (40%). Kandidirano je 12 vozila koja ne ispunjavaju minimalne EKO karakteristike. Kandidirana su 4.972 priključna vozila. Ukupno je traženo 2.449 dozvola, od čega 140 dozvola koje važe za Austriju, 483 dozvole koje važe za Italiju, 121 dozvola koja važi za Grčku i 1.705 dozvola koje ne važe za Austriju, Italiju i Grčku.
Informišemo bh. prijevoznike da je Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta stupio na snagu 4.avgusta 2018.godine.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o CEMT dozvolama ("Službeni glasnik BiH", br. 52/17), Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i ovim putem obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da se zahtjevi za izdavanje CEMT dozvola podnose Ministarstvu od 1. do 15. 9. 2018. godine. Detalji vezani uz podnošenje i raspodjelu CEMT dozvola navedeni su u Pravilniku, kojeg možete preuzeti u rubrici "legislativa".
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava bh.prevoznike, da se od 07.05.2018.godine, na graničnom prelazu Republike Hrvatske, Gornji Brgat, izvode radovi. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj preko graničnog prelaza bi se trebao odvijati bez ograničenja, a zavisno o radovima na objektu postoji mogućnost za povremeno i kratkotrajno usporavanje i zaustavljanje saobraćaja, o čemu bi nadležni organi Republike Hrvatske trebali neposredno obavijestiti bh.stranu.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavještava bh.prevoznike koji obavljaju prevoz kroz teritoriju Republike Slovenije, da smo od strane nadležnog organa Republike Slovenije, informisani da se na teritoriji Republike Slovenije, počev od 1.aprila 2018.godine, uvodi novi sistem naplate putarine za sva vozila s najvećom dozvoljenom masom iznad 3,5 t (teretna vozila), DarsGo sistem. Svako vozilo s najvećom dozvoljenom masom iznad 3,5 t (teretna vozila), potrebno je da se registruje za korišćenje DarsGo sistema, odnosno bude opremljeno sa DarsGo uređajem koji omogućuje naplatu putarine. Registraciju i nabavku DarsGo opreme moguće je dobiti na registrovanim DarsGo servisima u Ljubljani, na odmaralištu Lopata, Maribor i Grabonoš, te na graničnim prelazima Obrežje, Gruškovje i Fernetiči, kao i na benzinskim pumpama na autoputu. Također, DarsGo uređaj se može dobiti i putem web stranice www.darsgo.si. Sa 01.aprilom 2018.godine, ukida se plaćanje putarine gotovinom i postojećim elektronskim medijima društva DARS (Dars kartica, ABC tablica), a navedeni načini plaćanja biće mogući do 31.marta 2018.godine, do ponoći. U vezi sa navedenom informacijom molimo bh.prevoznike da se blagovremo registruju radi korišćenja DarsGo sistema odnosno dobijanja DarsGo uređaja, a u cilju izbjegavanja očekivanih gužvi prilikom pokretanja sistema. Dodatne informacije su dostupne u kompaniji za autoputeve Republike Slovenije, telefonski broj : +386 1 518 8350, odnosno e-mail adresi : info@darsgo.si i letku.